De Paper Recycling Award is een initiatief van de European Paper Recycling Council (EPRC). De award is in het leven geroepen voor projecten en initiatieven die het bewustzijn over papierrecyclage vergroten. De winnaar wordt gekozen op basis van vier criteria: relevantie en originaliteit, prestaties, mogelijkheid om het project te reproduceren en kosteneffectiviteit. De wedstrijd staat open voor alle in Europa gevestigde entiteiten, waaronder scholen, universiteiten, NGO's, nationale en regionale overheden, bedrijven en verenigingen.

Circulaire economie

CELAB Europe is in maart 2020 opgericht als gezamenlijk initiatief van de industrie met als doel een circulaire economie op te bouwen voor zelfklevende labelmaterialen in Europa. Het is een samenwerking van de hele waardeketen van zelfklevende etiketten om belanghebbenden in staat te stellen hun gebruikte materialen in te zamelen en te recycleren. Het doel van het initiatief is om tegen 2025 meer dan 75 procent van de gebruikte materialen een circulair bedrijfsmodel te laten volgen.

Recyclage-oplossingen

Het consortium heeft verschillende werkstromen opgezet om samenwerking binnen de sector mogelijk te maken. Zo wordt er onder meer gewerkt aan het verzamelen van gegevens, de identificatie en classificatie van recyclage-oplossingen, het logistieke netwerk verbreden, het wetgevend- en regelgevingskader begrijpen en beïnvloeden, evenals informeren en opleiden over de resultaten van het werk dat binnen CELAB wordt gedaan.

Wereldwijd consortium

Het lidmaatschap van CELAB staat open voor leden en belanghebbenden van de labelwaardeketen, evenals voor labelgebruikers, logistieke en recyclagebedrijven. CELAB Europe maakt deel uit van een wereldwijd consortium dat ook een zusterinitiatief in Noord-Amerika omvat. Momenteel telt het consortium 36 leden in Europa. CELAB Europe wordt gehost door FINAT, de Europese vereniging van de labelindustrie.

De Paper Recycling Award is een initiatief van de European Paper Recycling Council (EPRC). De award is in het leven geroepen voor projecten en initiatieven die het bewustzijn over papierrecyclage vergroten. De winnaar wordt gekozen op basis van vier criteria: relevantie en originaliteit, prestaties, mogelijkheid om het project te reproduceren en kosteneffectiviteit. De wedstrijd staat open voor alle in Europa gevestigde entiteiten, waaronder scholen, universiteiten, NGO's, nationale en regionale overheden, bedrijven en verenigingen.CELAB Europe is in maart 2020 opgericht als gezamenlijk initiatief van de industrie met als doel een circulaire economie op te bouwen voor zelfklevende labelmaterialen in Europa. Het is een samenwerking van de hele waardeketen van zelfklevende etiketten om belanghebbenden in staat te stellen hun gebruikte materialen in te zamelen en te recycleren. Het doel van het initiatief is om tegen 2025 meer dan 75 procent van de gebruikte materialen een circulair bedrijfsmodel te laten volgen.Het consortium heeft verschillende werkstromen opgezet om samenwerking binnen de sector mogelijk te maken. Zo wordt er onder meer gewerkt aan het verzamelen van gegevens, de identificatie en classificatie van recyclage-oplossingen, het logistieke netwerk verbreden, het wetgevend- en regelgevingskader begrijpen en beïnvloeden, evenals informeren en opleiden over de resultaten van het werk dat binnen CELAB wordt gedaan.Het lidmaatschap van CELAB staat open voor leden en belanghebbenden van de labelwaardeketen, evenals voor labelgebruikers, logistieke en recyclagebedrijven. CELAB Europe maakt deel uit van een wereldwijd consortium dat ook een zusterinitiatief in Noord-Amerika omvat. Momenteel telt het consortium 36 leden in Europa. CELAB Europe wordt gehost door FINAT, de Europese vereniging van de labelindustrie.