Concreet: mits een toeslag kan een drukker die bij Heidelberg een nieuwe pers koopt, de CO-2-emissies die bij de constructie ervan vrijgekomen zijn, compenseren door een koolstofkrediet te kopen. De koolstofafdruk van de pers, die Heidelberg in samenwerking met de Technische Universiteit van Darmstadt berekend heeft, omvat zowel het directe energieverbruik (draaien en polijsten van de onderdelen bijvoorbeeld) als de indirecte emissies (verwarming en verlichting van de productiehallen) die bij de productie en levering vrijkomen.

Heidelberg heeft op vraag van klanten al verscheidene koolstofneutrale persen geïnstalleerd, in mei laatstleden nog een SM 52 Anicolor bij Ahlfeldt & Company in Wiesbaden. Die optie zal nu echter op systematische wijze aangeboden worden.

Concreet: mits een toeslag kan een drukker die bij Heidelberg een nieuwe pers koopt, de CO-2-emissies die bij de constructie ervan vrijgekomen zijn, compenseren door een koolstofkrediet te kopen. De koolstofafdruk van de pers, die Heidelberg in samenwerking met de Technische Universiteit van Darmstadt berekend heeft, omvat zowel het directe energieverbruik (draaien en polijsten van de onderdelen bijvoorbeeld) als de indirecte emissies (verwarming en verlichting van de productiehallen) die bij de productie en levering vrijkomen. Heidelberg heeft op vraag van klanten al verscheidene koolstofneutrale persen geïnstalleerd, in mei laatstleden nog een SM 52 Anicolor bij Ahlfeldt & Company in Wiesbaden. Die optie zal nu echter op systematische wijze aangeboden worden.