De investeringen vinden plaats in de afdeling vellen, heatsetrotatie en binderij. Ook wordt er verder geïnvesteerd in automatisatie van werkprocessen en worden de mogelijkheden van digitale druktechnieken onderzocht.

Jan Lynen, CEO van Corelio Printing, verduidelijkt dat het eerste luik van het investeringsprogramma de verdere automatisatie van de boekbinderijactiviteiten betreft. Er zullen palletiseersystemen en automatisch geleide interne transportsystemen (AGV-systemen) worden geïnstalleerd. Deze automatisatie is noodzakelijk vanwege de Belgische loonhandicap ten opzichte van de buurlanden, zegt Jan Lynen. "15 % in vergelijking met Nederland en zelfs 30 % in vergelijking met Duitsland, waar het systeem van de mini-jobs bestaat." Dit eerste pakket van investeringen is gepland voor het voorjaar van 2014.

Bij het tweede luik gaat het om een investering in een nieuwe tienkleurenpers die een bijna tien jaar oude acht- en tienkleurenpers gaat vervangen. De keuze van de nieuwe vellenpers wordt deze maand bepaald. De pers moet in mei van volgend jaar operationeel zijn.

Het derde luik heeft betrekking op de investering in een nieuwe heatsetrotatiepers met een minimum aantal van 64 pagina's. Er wordt geopteerd voor een pers met een kleinere cylinderomvang, waarmee op een economische manier iets kleinere dan standaard A4- pagina's kunnen worden gedrukt. De beslissing voor de nieuwe pers wordt in 2015 genomen. De installatie van de rotatiepers is voorzien voor 2017.

Alle nieuwe persen worden geïnstalleerd in de vestiging van de heatsetdrukkerij van Corelio Printing in Erpe-Mere. Die wordt met een nieuw gebouw uitgebreid. De site in Anderlecht (het vroegere Nevada-Nimifi) zal worden gesloten. Dat gebeurt ten vroegste in 2015 en ten laatste op het einde van 2016. De ongeveer 100 personeelsleden in Anderlecht krijgen de kans om zich in te schrijven in de nieuwe plannen. Het management zal gesprekken starten met de sociale partners om deze transformatie te begeleiden.

Een 16 pagina pers met UV-lak uit 2008 die wordt gebruikt voor het drukken van covers, verhuist in de zomer van volgend jaar van Anderlecht naar Erpe-Mere. Over wat er met de 32-paginapers in Anderlecht gaat gebeuren, is nog geen beslissing genomen. Er wordt ook nog geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de JDF-workflow en in een track & trace systeem.

Corelio Printing bekijkt ook de mogelijkheden van digitale druktechhnieken, in dit geval snelle kleuren inkjetsystemen. Hiermee zouden klanten-uitgevers meer gepersonaliseerde inhoud aan hun abonnees kunnen leveren. Jan Lynen: "We gaan een aantal testcases uitwerken en de ROI berekenen die gepersonaliseerde inhoud oplevert voor de uitgever en zijn adverteerders. Digitale printtechnieken laten bijvoorbeeld toe om per doelgroep andere advertenties te plaatsen op de tweede, derde of vierde cover van een tijdschrift."

Corelio Printing is onderdeel van de Corelio-groep en staat in voor het drukken van handelsdrukwerk, eigen magazines en magazines voor andere uitgeverijen. Meer dan de helft van de omzet wordt gerealiseerd voor buitenlandse uitgevers, voornamelijk in Nederland en Frankrijk.

Coldset Printing Partners valt buiten dit investeringsprogramma. Coldset Printing Partners werd in 2010 opgericht als een joint-venture van de Belgische coldsetdrukkerijen van de mediagroepen Corelio en Concentra en vormt de grootste krantendrukkerij van het land.

De investeringen vinden plaats in de afdeling vellen, heatsetrotatie en binderij. Ook wordt er verder geïnvesteerd in automatisatie van werkprocessen en worden de mogelijkheden van digitale druktechnieken onderzocht.Jan Lynen, CEO van Corelio Printing, verduidelijkt dat het eerste luik van het investeringsprogramma de verdere automatisatie van de boekbinderijactiviteiten betreft. Er zullen palletiseersystemen en automatisch geleide interne transportsystemen (AGV-systemen) worden geïnstalleerd. Deze automatisatie is noodzakelijk vanwege de Belgische loonhandicap ten opzichte van de buurlanden, zegt Jan Lynen. "15 % in vergelijking met Nederland en zelfs 30 % in vergelijking met Duitsland, waar het systeem van de mini-jobs bestaat." Dit eerste pakket van investeringen is gepland voor het voorjaar van 2014.Bij het tweede luik gaat het om een investering in een nieuwe tienkleurenpers die een bijna tien jaar oude acht- en tienkleurenpers gaat vervangen. De keuze van de nieuwe vellenpers wordt deze maand bepaald. De pers moet in mei van volgend jaar operationeel zijn.Het derde luik heeft betrekking op de investering in een nieuwe heatsetrotatiepers met een minimum aantal van 64 pagina's. Er wordt geopteerd voor een pers met een kleinere cylinderomvang, waarmee op een economische manier iets kleinere dan standaard A4- pagina's kunnen worden gedrukt. De beslissing voor de nieuwe pers wordt in 2015 genomen. De installatie van de rotatiepers is voorzien voor 2017.Alle nieuwe persen worden geïnstalleerd in de vestiging van de heatsetdrukkerij van Corelio Printing in Erpe-Mere. Die wordt met een nieuw gebouw uitgebreid. De site in Anderlecht (het vroegere Nevada-Nimifi) zal worden gesloten. Dat gebeurt ten vroegste in 2015 en ten laatste op het einde van 2016. De ongeveer 100 personeelsleden in Anderlecht krijgen de kans om zich in te schrijven in de nieuwe plannen. Het management zal gesprekken starten met de sociale partners om deze transformatie te begeleiden. Een 16 pagina pers met UV-lak uit 2008 die wordt gebruikt voor het drukken van covers, verhuist in de zomer van volgend jaar van Anderlecht naar Erpe-Mere. Over wat er met de 32-paginapers in Anderlecht gaat gebeuren, is nog geen beslissing genomen. Er wordt ook nog geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de JDF-workflow en in een track & trace systeem. Corelio Printing bekijkt ook de mogelijkheden van digitale druktechhnieken, in dit geval snelle kleuren inkjetsystemen. Hiermee zouden klanten-uitgevers meer gepersonaliseerde inhoud aan hun abonnees kunnen leveren. Jan Lynen: "We gaan een aantal testcases uitwerken en de ROI berekenen die gepersonaliseerde inhoud oplevert voor de uitgever en zijn adverteerders. Digitale printtechnieken laten bijvoorbeeld toe om per doelgroep andere advertenties te plaatsen op de tweede, derde of vierde cover van een tijdschrift."Corelio Printing is onderdeel van de Corelio-groep en staat in voor het drukken van handelsdrukwerk, eigen magazines en magazines voor andere uitgeverijen. Meer dan de helft van de omzet wordt gerealiseerd voor buitenlandse uitgevers, voornamelijk in Nederland en Frankrijk.Coldset Printing Partners valt buiten dit investeringsprogramma. Coldset Printing Partners werd in 2010 opgericht als een joint-venture van de Belgische coldsetdrukkerijen van de mediagroepen Corelio en Concentra en vormt de grootste krantendrukkerij van het land.