CP Bourg, een producent van afwerkmachines voor de grafische sector, is in Waals-Brabant een belangrijke werkgever. Het bedrijf is in Europa en de Verenigde Staten gekend om zijn verzamel-, hecht-, vouw- en snijmachines. Het bedrijf uit Ottignies ondergaat op het ogenblik een belangrijke herstructurering. Van de 225 banen zijn er 88 (48 arbeiders en 40 bedienden) bedreigd. Bij de aankondiging begin september van de plannen voor een collectief ontslag legde de directie van CP Bourg uit dat er drie opties op tafel lagen: het bedrijf koudweg sluiten, het bedrijf verkopen, of medewerkers ontslaan om de kosten te verminderen en het bedrijf weer op de rails te zetten. Die laatste optie heeft het gehaald. Om haar keuze te rechtvaardigen, verwees de directie naar de impact van de financiële crisis, de ineenstorting van de grafische markt en de concurrentie uit de lageloonlanden. Albyco, de distributeur van CP Bourg, liet ook al weten dat de productie al enkele jaren niet meer op volle capaciteit draait.

De onderneming telt op het ogenblik 225 medewerkers. In 2001 waren dat er nog 700, maar nadien werd het bedrijf met verscheidene moeilijkheden geconfronteerd. Toen de site van Dolhain (Verviers) gesloten werd, was het personeelsbestand al tot 324 mensen gedaald. De voorbije jaren daalde ook de omzet van CP Bourg.In 2015 bedroeg de omzet 25 miljoen euro, tegenover 36 miljoen in 2010.

Volgens de Krant 'L'Avenir' hopen de vakbonden, die het business plan onderzoeken, dat er een alternatief gevonden wordt waarbij er minder ontslagen vallen. Op 13 oktober is een volgende vergadering gepland. Daarop is SOGEPA, een investeringsfonds dat een deel van het kapitaal van CP Bourg in handen heeft, ook uitgenodigd.

Toekomstperspectief

CP Bourg mag zich dan al herstructureren, tegelijk brengt het een als 'innoverend' omschreven product voor de printsector uit. Dat nieuwe product moet de daling in de verkoop die eraan komt omdat een van de producten van CP Bourg uit productie genomen wordt, compenseren. 'Een nieuwe dynamiek in het leven roepen' - dat is het sleutelbegrip in de strategie die CP Bourg weer op de rails moet zetten en daarin speelt het nieuwe product, een module om vellen voor te bereiden, een grote rol. Het systeem (dat in lijn of afzonderlijk kan werken en dat al op Drupa 2016 voorgesteld werd) wil het thermisch binden van boeken en geniete of gebonden brochures met een rechte rug vereenvoudigen. Daarvoor gebruikt het maar één formaat papier in de inleg, ongeacht het formaat van het eindproduct. De machine wordt op het ogenblik uitgetest en komt weldra op de markt. Enkele grote bedrijven zoals Xerox en HP hebben al voorbestellingen geplaatst. Volgens L'Avenir overweegt het Waalse Gewest het bedrijf bij die vernieuwingsdynamiek te ondersteunen, meer bepaald door een specifieke bedrijfszone of onderzoekscentra te creëren.

CP Bourg, een producent van afwerkmachines voor de grafische sector, is in Waals-Brabant een belangrijke werkgever. Het bedrijf is in Europa en de Verenigde Staten gekend om zijn verzamel-, hecht-, vouw- en snijmachines. Het bedrijf uit Ottignies ondergaat op het ogenblik een belangrijke herstructurering. Van de 225 banen zijn er 88 (48 arbeiders en 40 bedienden) bedreigd. Bij de aankondiging begin september van de plannen voor een collectief ontslag legde de directie van CP Bourg uit dat er drie opties op tafel lagen: het bedrijf koudweg sluiten, het bedrijf verkopen, of medewerkers ontslaan om de kosten te verminderen en het bedrijf weer op de rails te zetten. Die laatste optie heeft het gehaald. Om haar keuze te rechtvaardigen, verwees de directie naar de impact van de financiële crisis, de ineenstorting van de grafische markt en de concurrentie uit de lageloonlanden. Albyco, de distributeur van CP Bourg, liet ook al weten dat de productie al enkele jaren niet meer op volle capaciteit draait.De onderneming telt op het ogenblik 225 medewerkers. In 2001 waren dat er nog 700, maar nadien werd het bedrijf met verscheidene moeilijkheden geconfronteerd. Toen de site van Dolhain (Verviers) gesloten werd, was het personeelsbestand al tot 324 mensen gedaald. De voorbije jaren daalde ook de omzet van CP Bourg.In 2015 bedroeg de omzet 25 miljoen euro, tegenover 36 miljoen in 2010.Volgens de Krant 'L'Avenir' hopen de vakbonden, die het business plan onderzoeken, dat er een alternatief gevonden wordt waarbij er minder ontslagen vallen. Op 13 oktober is een volgende vergadering gepland. Daarop is SOGEPA, een investeringsfonds dat een deel van het kapitaal van CP Bourg in handen heeft, ook uitgenodigd. ToekomstperspectiefCP Bourg mag zich dan al herstructureren, tegelijk brengt het een als 'innoverend' omschreven product voor de printsector uit. Dat nieuwe product moet de daling in de verkoop die eraan komt omdat een van de producten van CP Bourg uit productie genomen wordt, compenseren. 'Een nieuwe dynamiek in het leven roepen' - dat is het sleutelbegrip in de strategie die CP Bourg weer op de rails moet zetten en daarin speelt het nieuwe product, een module om vellen voor te bereiden, een grote rol. Het systeem (dat in lijn of afzonderlijk kan werken en dat al op Drupa 2016 voorgesteld werd) wil het thermisch binden van boeken en geniete of gebonden brochures met een rechte rug vereenvoudigen. Daarvoor gebruikt het maar één formaat papier in de inleg, ongeacht het formaat van het eindproduct. De machine wordt op het ogenblik uitgetest en komt weldra op de markt. Enkele grote bedrijven zoals Xerox en HP hebben al voorbestellingen geplaatst. Volgens L'Avenir overweegt het Waalse Gewest het bedrijf bij die vernieuwingsdynamiek te ondersteunen, meer bepaald door een specifieke bedrijfszone of onderzoekscentra te creëren.