CrossRoads wil maakbedrijven in Vlaanderen ondersteunen als ze bij hun innovatie wensen samen te werken met Nederlandse bedrijven of kennisinstellingen. Het project dat mee met de steun van Agoria Vlaanderen en Sirris tot stand kwam, richt zich specifiek op KMO's omdat deze bedrijven een belangrijke aanjaagfunctie voor de regio vervullen.

De innovaties moeten leiden tot nieuwe producten en productieprocessen, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame materialen en systemen.

Er is 3 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie van innovatieprojecten. Hiermee zal totaal voor minimaal 6 miljoen euro aan innovatieprojecten worden gerealiseerd. In aanmerking komen bedrijven die als cluster en bij voorkeur samen met een kennisleverancier een project uitvoeren op een of meer van de vijf deelgebieden om tot nieuwe, verbeterde en ecologisch verantwoorde producten en processen te komen. De bedrijven moeten gevestigd zijn in Zuid-Nederland of Vlaanderen. Hier moeten ook de projectactiviteiten plaatsvinden waarvan de uitkomsten ten goede moeten komen aan de regio.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar het innovatieproject moet wel binnen de looptijd van het CrossRoads project worden afgerond.

Tot op vandaag wordt nog steeds weinig grensoverschrijdend samengewerkt in het kader van O&O projecten. Agoria Vlaanderen ziet in het Crossroads project een belangrijke testcase om op een soepele manier dit soort samenwerking te ondersteunen, en ondersteunt daarom het project.

Meer info: http://www.crossroadsproject.eu

CrossRoads wil maakbedrijven in Vlaanderen ondersteunen als ze bij hun innovatie wensen samen te werken met Nederlandse bedrijven of kennisinstellingen. Het project dat mee met de steun van Agoria Vlaanderen en Sirris tot stand kwam, richt zich specifiek op KMO's omdat deze bedrijven een belangrijke aanjaagfunctie voor de regio vervullen. De innovaties moeten leiden tot nieuwe producten en productieprocessen, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame materialen en systemen.Er is 3 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie van innovatieprojecten. Hiermee zal totaal voor minimaal 6 miljoen euro aan innovatieprojecten worden gerealiseerd. In aanmerking komen bedrijven die als cluster en bij voorkeur samen met een kennisleverancier een project uitvoeren op een of meer van de vijf deelgebieden om tot nieuwe, verbeterde en ecologisch verantwoorde producten en processen te komen. De bedrijven moeten gevestigd zijn in Zuid-Nederland of Vlaanderen. Hier moeten ook de projectactiviteiten plaatsvinden waarvan de uitkomsten ten goede moeten komen aan de regio.Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar het innovatieproject moet wel binnen de looptijd van het CrossRoads project worden afgerond. Tot op vandaag wordt nog steeds weinig grensoverschrijdend samengewerkt in het kader van O&O projecten. Agoria Vlaanderen ziet in het Crossroads project een belangrijke testcase om op een soepele manier dit soort samenwerking te ondersteunen, en ondersteunt daarom het project. Meer info: http://www.crossroadsproject.eu