De Fespa (Federation of European Screen Printing Associations), die in 1962 opgericht werd, is een forum van drukkers- en zeefdrukkersverenigingen. Ze wil de kennisuitwisseling tussen haar leden bevorderen, hen helpen om hun bedrijven te doen bloeien, en hen informeren over nieuwe ontwikkelingen en snel groeiende trends in hun bedrijfstakken. Met het oog daarop organiseert de Fespa beurzen en conferenties, wat overigens de best bekende activiteit van de vereniging is.

De Fespa overkoepelt vandaag verenigingen uit 27 Europese landen, alsook een tiental andere niet-Europese verenigingen - de zogenaamde 'geassocieerde leden'. Tot nu toe hadden die laatste landen geen volledig stemrecht binnen de organisatie zodat ze ook niet betrokken waren bij beslissingen over de werking en de toekomst van de organisatie. De algemene vergadering van de Fespa heeft dat stemrecht onlangs toegekend aan alle organisaties die al minstens twee jaar bij de Fespa aangesloten zijn.

Voor negen van de tien geassocieerde leden heeft de maatregel onmiddellijk effect: Australië, China, Mexico, India, Zuid-Korea, Nepal, de Filippijnen en Thailand. Het tiende betrokken lid, Sri Lanka, zal vanaf de volgende algemene vergadering (eind 2013) mogen stemmen. Dat betekent ook dat die landen betrokken worden bij de toewijzing van de middelen die de Fespa binnen het programma Profit for Purpose kan besteden- een wereldwijd herinvesteringprogramma ten gunste van de 200.000 leveranciers van drukdiensten in de hele wereld die de 'Fespa-gemeenschap' vormen.

De algemene vergadering heeft daarnaast ook beslist om de dubbele stem, die aan grote federaties zoals Duitsland of Italië toegekend was, af te schaffen. Die landen zien dus hun invloed verminderen. De regel 'een land, een stem' geldt voor alle leden.

Volgens Nigel Steffens, de CEO van de Fespa, weerspiegelen die veranderingen, die al een tijd lang besproken werden, het democratische karakter van een federatie die door haar leden bestuurd wordt. Hij verzekert dat die wijzigingen geen invloed zullen hebben op de lokalisatie van de volgende evenementen die de Fespa organiseert.

Buiten de beurzen die in Europa georganiseerd worden, zoals de Fespa Digital die in februari laatstleden in Barcelona plaats vond, neemt de federatie sinds enkele jaren ook initiatieven in de grootste nieuwe markten. Het eerste evenement buiten Europa was de Fespa India, in 2007. Sindsdien waren er nog beurzen in Thailand en Mexico. En voor volgend jaar staan er nog andere landen op het programma: Brazilië (Sao Paulo, maart) en Turkije (Fespa Eurasia, oktober, Istanbul). Een nieuwe editie van de wereldwijde Fespa vindt in juni plaats in Londen - en die editie belooft alle records te breken.

De Fespa (Federation of European Screen Printing Associations), die in 1962 opgericht werd, is een forum van drukkers- en zeefdrukkersverenigingen. Ze wil de kennisuitwisseling tussen haar leden bevorderen, hen helpen om hun bedrijven te doen bloeien, en hen informeren over nieuwe ontwikkelingen en snel groeiende trends in hun bedrijfstakken. Met het oog daarop organiseert de Fespa beurzen en conferenties, wat overigens de best bekende activiteit van de vereniging is. De Fespa overkoepelt vandaag verenigingen uit 27 Europese landen, alsook een tiental andere niet-Europese verenigingen - de zogenaamde 'geassocieerde leden'. Tot nu toe hadden die laatste landen geen volledig stemrecht binnen de organisatie zodat ze ook niet betrokken waren bij beslissingen over de werking en de toekomst van de organisatie. De algemene vergadering van de Fespa heeft dat stemrecht onlangs toegekend aan alle organisaties die al minstens twee jaar bij de Fespa aangesloten zijn. Voor negen van de tien geassocieerde leden heeft de maatregel onmiddellijk effect: Australië, China, Mexico, India, Zuid-Korea, Nepal, de Filippijnen en Thailand. Het tiende betrokken lid, Sri Lanka, zal vanaf de volgende algemene vergadering (eind 2013) mogen stemmen. Dat betekent ook dat die landen betrokken worden bij de toewijzing van de middelen die de Fespa binnen het programma Profit for Purpose kan besteden- een wereldwijd herinvesteringprogramma ten gunste van de 200.000 leveranciers van drukdiensten in de hele wereld die de 'Fespa-gemeenschap' vormen. De algemene vergadering heeft daarnaast ook beslist om de dubbele stem, die aan grote federaties zoals Duitsland of Italië toegekend was, af te schaffen. Die landen zien dus hun invloed verminderen. De regel 'een land, een stem' geldt voor alle leden. Volgens Nigel Steffens, de CEO van de Fespa, weerspiegelen die veranderingen, die al een tijd lang besproken werden, het democratische karakter van een federatie die door haar leden bestuurd wordt. Hij verzekert dat die wijzigingen geen invloed zullen hebben op de lokalisatie van de volgende evenementen die de Fespa organiseert. Buiten de beurzen die in Europa georganiseerd worden, zoals de Fespa Digital die in februari laatstleden in Barcelona plaats vond, neemt de federatie sinds enkele jaren ook initiatieven in de grootste nieuwe markten. Het eerste evenement buiten Europa was de Fespa India, in 2007. Sindsdien waren er nog beurzen in Thailand en Mexico. En voor volgend jaar staan er nog andere landen op het programma: Brazilië (Sao Paulo, maart) en Turkije (Fespa Eurasia, oktober, Istanbul). Een nieuwe editie van de wereldwijde Fespa vindt in juni plaats in Londen - en die editie belooft alle records te breken.