Uit het onderzoek bleek dat de verspreiding van mobiele toestellen al de groei van crossmedia publicaties gestimuleerd heeft en dat die trend alleen maar aan kracht zal winnen. Niet minder dan 45% van de respondenten was in de loop van de drie voorbije jaren bij een crossmedia project betrokken. De auteurs van de studie verwachten dat minstens 75% van het drukwerk op termijn ook een elektronische publicatievorm krijgt - die dan voor het internet, voor smartphones, voor tablets, enz. bedoeld is.

Omdat er al heel wat PDF-applicaties beschikbaar zijn, kunnen de drukkers dat vertrouwde formaat nu al voor crossmedia publicaties gebruiken. De auteurs zijn overigens van oordeel dat de traditionele werkstromen, die hoofdzakelijk voor de productie van drukwerk bedoeld zijn, sterk door de crossmedia publicaties beïnvloed zullen worden. Meer bepaald omdat een groot aantal orders bestemd is om in meer dan één vorm te verschijnen, zowel gedrukt als digitaal.

De enquête maakt duidelijk dat er voor die activiteit nog geen gevestigde normen of beste praktijken bestaan, en dat bedrijven de neiging vertonen om elk hun eigen formules en instrumenten te gebruiken. De verscheidenheid aan oplossingen en de afwezigheid van normen maken het niet alleen moeilijk om het proces te rationaliseren, maar verhinderen ook om interactieve inhouden tussen werkstromen uit te wisselen.

"De sector wil heel duidelijk een harmonisering, alsook de omschrijving van beste praktijken en normen zodat een uitwisseling tussen de systemen mogelijk wordt," stelt Bart Van Looy, projectleider TIC DTP bij Sanoma Media en medevoorzitter van de werkgroep GWG Cross Media, die aan de basis van de enquête ligt. "De respondenten beseffen dat PDF op lange termijn niet het beste formaat is, maar PDF wordt wel vaak als tussenoplossing gebruikt. Om beter aan de behoeften van de gebruikers tegemoet te komen, worden nieuwe technologieën overwogen, zoals HTML5 en het formaat ePub. Maar ook daar zijn normen en beste praktijken nodig om inhoud die voor crossmedia publicatie bestemd is, te kunnen uitwisselen."

Op basis van de resultaten wil de GWG zichzelf tot doel stellen om de normen en beste praktijken op te stellen die nodig zijn om inhoud voor crossmedia omgevingen te ontwerpen, te verwerken, in werkstromen te integreren en te produceren.

Uit het onderzoek bleek dat de verspreiding van mobiele toestellen al de groei van crossmedia publicaties gestimuleerd heeft en dat die trend alleen maar aan kracht zal winnen. Niet minder dan 45% van de respondenten was in de loop van de drie voorbije jaren bij een crossmedia project betrokken. De auteurs van de studie verwachten dat minstens 75% van het drukwerk op termijn ook een elektronische publicatievorm krijgt - die dan voor het internet, voor smartphones, voor tablets, enz. bedoeld is. Omdat er al heel wat PDF-applicaties beschikbaar zijn, kunnen de drukkers dat vertrouwde formaat nu al voor crossmedia publicaties gebruiken. De auteurs zijn overigens van oordeel dat de traditionele werkstromen, die hoofdzakelijk voor de productie van drukwerk bedoeld zijn, sterk door de crossmedia publicaties beïnvloed zullen worden. Meer bepaald omdat een groot aantal orders bestemd is om in meer dan één vorm te verschijnen, zowel gedrukt als digitaal. De enquête maakt duidelijk dat er voor die activiteit nog geen gevestigde normen of beste praktijken bestaan, en dat bedrijven de neiging vertonen om elk hun eigen formules en instrumenten te gebruiken. De verscheidenheid aan oplossingen en de afwezigheid van normen maken het niet alleen moeilijk om het proces te rationaliseren, maar verhinderen ook om interactieve inhouden tussen werkstromen uit te wisselen. "De sector wil heel duidelijk een harmonisering, alsook de omschrijving van beste praktijken en normen zodat een uitwisseling tussen de systemen mogelijk wordt," stelt Bart Van Looy, projectleider TIC DTP bij Sanoma Media en medevoorzitter van de werkgroep GWG Cross Media, die aan de basis van de enquête ligt. "De respondenten beseffen dat PDF op lange termijn niet het beste formaat is, maar PDF wordt wel vaak als tussenoplossing gebruikt. Om beter aan de behoeften van de gebruikers tegemoet te komen, worden nieuwe technologieën overwogen, zoals HTML5 en het formaat ePub. Maar ook daar zijn normen en beste praktijken nodig om inhoud die voor crossmedia publicatie bestemd is, te kunnen uitwisselen."Op basis van de resultaten wil de GWG zichzelf tot doel stellen om de normen en beste praktijken op te stellen die nodig zijn om inhoud voor crossmedia omgevingen te ontwerpen, te verwerken, in werkstromen te integreren en te produceren.