In een brief aan de exposanten bevestigt Trevor Crawford, de directeur van de beurs, nog maar eens het engagement van de Ipex voor het drukwerk. Na de polemiek die in februari ontstaan was door de aankondiging van een nieuwe formule, poogt hij daarin de zaken te kalmeren: "We hadden aangekondigd dat de beurs op het digitale georiënteerd zou zijn, wat sommigen geïnterpreteerd hebben als zou de Ipex de offsetdrukker in de kou laten staan. Niets is verder van de waarheid. We verwachten dat 80% van onze bezoekers handelsdrukkers zullen zijn, ongeacht of ze nu met offset- of met digitale persen werken, of met een combinatie van die twee procedés. De drukkers die het goed doen, omschrijven zich overigens niet aan de hand van de machines waarmee ze werken."

"In 2014 is de Ipex het enige evenement waarop alle onderdelen van de internationale grafische keten aanwezig zullen zijn," onderstreept Trevor Crawford die de resultaten aanhaalt van een enquête die bij 1.600 drukkers uit de hele wereld afgenomen werd en die naar hun belangstelling voor de beurs peilde. De directeur van de Ipex haalt ook tegenargumenten aan voor de leveranciers die niet komen omdat de prioriteit naar eigen evenementen gaat: "De drukkers zoeken op de Ipex vooral leiderschap en begeleiding. Daarvoor hebben ze een neutrale omgeving nodig die niet beheerst wordt door één leverancier, een omgeving waarin ze de tijd en de ruimte vinden om de veranderingen en kansen die zich aandienen, te verwerken. En via initiatieven zoals de World Print Summit bieden we hun hoogwaardige informatie."

Of die brief de bloeding zal stoppen, moet nog blijken. Sinds de aankondiging van de verhuis van Birmingham naar Londen lijken de organisatoren van de Ipex al zowat alles geprobeerd te hebben: een speciaal VIP-programma, een conferentie, een nieuwe multimediale formule, een inkorting van de beurs, lagere kosten voor de exposanten ... Niets helpt, de conjunctuur lijkt gewoon ongunstig voor vakbeurzen. De voorbije twee weken is het lijstje met bedrijven die forfait geven, ook nog eens langer geworden: Mimaki en Duplo komen evenmin. Het eerste bedrijf heeft beslist om zich op de Fespa te concentreren; het tweede is van mening dat de 'return on investment' te onzeker is.

De organisatoren laten zich niet ontmoedigen en hebben voor de bezoekers al een voorinschrijvingspagina geopend.

In een brief aan de exposanten bevestigt Trevor Crawford, de directeur van de beurs, nog maar eens het engagement van de Ipex voor het drukwerk. Na de polemiek die in februari ontstaan was door de aankondiging van een nieuwe formule, poogt hij daarin de zaken te kalmeren: "We hadden aangekondigd dat de beurs op het digitale georiënteerd zou zijn, wat sommigen geïnterpreteerd hebben als zou de Ipex de offsetdrukker in de kou laten staan. Niets is verder van de waarheid. We verwachten dat 80% van onze bezoekers handelsdrukkers zullen zijn, ongeacht of ze nu met offset- of met digitale persen werken, of met een combinatie van die twee procedés. De drukkers die het goed doen, omschrijven zich overigens niet aan de hand van de machines waarmee ze werken.""In 2014 is de Ipex het enige evenement waarop alle onderdelen van de internationale grafische keten aanwezig zullen zijn," onderstreept Trevor Crawford die de resultaten aanhaalt van een enquête die bij 1.600 drukkers uit de hele wereld afgenomen werd en die naar hun belangstelling voor de beurs peilde. De directeur van de Ipex haalt ook tegenargumenten aan voor de leveranciers die niet komen omdat de prioriteit naar eigen evenementen gaat: "De drukkers zoeken op de Ipex vooral leiderschap en begeleiding. Daarvoor hebben ze een neutrale omgeving nodig die niet beheerst wordt door één leverancier, een omgeving waarin ze de tijd en de ruimte vinden om de veranderingen en kansen die zich aandienen, te verwerken. En via initiatieven zoals de World Print Summit bieden we hun hoogwaardige informatie."Of die brief de bloeding zal stoppen, moet nog blijken. Sinds de aankondiging van de verhuis van Birmingham naar Londen lijken de organisatoren van de Ipex al zowat alles geprobeerd te hebben: een speciaal VIP-programma, een conferentie, een nieuwe multimediale formule, een inkorting van de beurs, lagere kosten voor de exposanten ... Niets helpt, de conjunctuur lijkt gewoon ongunstig voor vakbeurzen. De voorbije twee weken is het lijstje met bedrijven die forfait geven, ook nog eens langer geworden: Mimaki en Duplo komen evenmin. Het eerste bedrijf heeft beslist om zich op de Fespa te concentreren; het tweede is van mening dat de 'return on investment' te onzeker is. De organisatoren laten zich niet ontmoedigen en hebben voor de bezoekers al een voorinschrijvingspagina geopend.