Op 18 mei laatstleden aanvaardde de handelsrechtbank van Henegouwen, afdeling Doornik, de vraag van de SA Casterman Printing om via een juridisch mandataris een overnemer te zoeken. De drukkerij, een dochteronderneming van Evadix, kreeg daar zes maanden tijd voor. In een perscommuniqué gaf Evadix toen de volgende verklaring: "Casterman Printing gaat al sinds verscheidene jaren gebukt onder de moeilijke marktomstandigheden die door een sterke druk op de verkoopprijzen gekenmerkt worden. Omdat de vaste kosten bijzonder hoog zijn, volstaat een aanpassing van de variabele kosten nauwelijks om de daling van de exploitatiemarges te compenseren." Op het ogenblik zijn er nog een vijftigtal werknemers bij Casterman Printing in Doornik.

Op 18 november liep de zoekperiode af. Volgens de krant L'Avenir heeft de drukkerij Emiel de Jong (van de groep Koninklijke Drukkerij Em. De Jong), in Baarle-Nassau (NL), ten noorden van Turnhout, zich kandidaat gesteld om de SA Casterman Printing over te nemen. Emiel de Jong die een leiderspositie in de Benelux inneemt, is actief in de offsetrotatie- en de digitale druk. De twee andere dochterondernemingen van de Koninklijk Drukkerij Em. De Jong zijn Mercator Press, de Belgische rotatiedrukkerij die voor de Franse en Belgische brochuremarkt werkt, en Janssen/Pers Rotatiedruk (NL), een bedrijf dat kranten en lokale publicaties produceert.

Op 18 mei laatstleden aanvaardde de handelsrechtbank van Henegouwen, afdeling Doornik, de vraag van de SA Casterman Printing om via een juridisch mandataris een overnemer te zoeken. De drukkerij, een dochteronderneming van Evadix, kreeg daar zes maanden tijd voor. In een perscommuniqué gaf Evadix toen de volgende verklaring: "Casterman Printing gaat al sinds verscheidene jaren gebukt onder de moeilijke marktomstandigheden die door een sterke druk op de verkoopprijzen gekenmerkt worden. Omdat de vaste kosten bijzonder hoog zijn, volstaat een aanpassing van de variabele kosten nauwelijks om de daling van de exploitatiemarges te compenseren." Op het ogenblik zijn er nog een vijftigtal werknemers bij Casterman Printing in Doornik.Op 18 november liep de zoekperiode af. Volgens de krant L'Avenir heeft de drukkerij Emiel de Jong (van de groep Koninklijke Drukkerij Em. De Jong), in Baarle-Nassau (NL), ten noorden van Turnhout, zich kandidaat gesteld om de SA Casterman Printing over te nemen. Emiel de Jong die een leiderspositie in de Benelux inneemt, is actief in de offsetrotatie- en de digitale druk. De twee andere dochterondernemingen van de Koninklijk Drukkerij Em. De Jong zijn Mercator Press, de Belgische rotatiedrukkerij die voor de Franse en Belgische brochuremarkt werkt, en Janssen/Pers Rotatiedruk (NL), een bedrijf dat kranten en lokale publicaties produceert.