"De groeimotoren van Agfa HealthCare presteerden goed, maar de omzet van Agfa Graphics werd beïnvloed door de zwakke en onzekere economische situatie. Dankzij de effecten van onze efficiëntieprogramma's bleef de brutowinstmarge (28,8 %, nvdr) verbeteren tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. We verwachten dat we ons nettoresultaat verder kunnen herstellen door ons te concentreren op de voortdurende verbetering van onze brutowinstmarge," verklaarde Christian Reinaudo, president en CEO van de groep.

De omzet van Agfa Graphics over het eerste kwartaal van 2013 bedroeg 371 miljoen euro, 25 miljoen of 6,3% minder dan in de overeenstemmende periode van 2012. Agfa wijt die daling aan de achteruitgang van de reclamebestedingen, waardoor het aantal gedrukte pagina's daalt. Daarnaast stellen drukkers ook hun investeringen uit. Het volume van de CtP-activiteiten bleef groeien, maar die stijging werd echter door de ongunstige prijsevolutie tenietgedaan. Zoals verwacht knoopten de CtF-activiteiten na een tijdelijke stabilisatie in 2012 weer aan met de dalende trend. In het segment van de industriële inkjet ten slotte waren de activiteiten veeleer zwak door de onzekere economische toestand.

De brutowinst van de grafische afdeling bleef stabiel, op 25,1% van het omzetcijfer. Het recurrente exploitatieresultaat (EBIT) daarentegen is met 40% gedaald tot 4,4 miljoen euro, en de recurrente EBITDA met 22% tot 13,6 miljoen euro.

In een interview met de economische krant De Tijd zegt Christian Reinaudo dat de twee volgende jaren cruciaal zullen zijn voor de toekomst van Agfa. Hij verhult niet dat er in de fabriek van Mortsel besparingen doorgevoerd moeten worden en wenst daarover voor eind juni een akkoord met de vakbonden. "De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de fabriek is 48 jaar. Dus ze moeten nog zo'n 17 jaar werken. Maar in Mortsel produceren we traditionele film. U gelooft toch zelf niet dat die over 17 jaar nog bestaat?! Dus ofwel gaan we samen een oplossing zoeken ofwel stevenen we af op een groot drama," verklaarde hij aan onze collega's.

"De groeimotoren van Agfa HealthCare presteerden goed, maar de omzet van Agfa Graphics werd beïnvloed door de zwakke en onzekere economische situatie. Dankzij de effecten van onze efficiëntieprogramma's bleef de brutowinstmarge (28,8 %, nvdr) verbeteren tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. We verwachten dat we ons nettoresultaat verder kunnen herstellen door ons te concentreren op de voortdurende verbetering van onze brutowinstmarge," verklaarde Christian Reinaudo, president en CEO van de groep.De omzet van Agfa Graphics over het eerste kwartaal van 2013 bedroeg 371 miljoen euro, 25 miljoen of 6,3% minder dan in de overeenstemmende periode van 2012. Agfa wijt die daling aan de achteruitgang van de reclamebestedingen, waardoor het aantal gedrukte pagina's daalt. Daarnaast stellen drukkers ook hun investeringen uit. Het volume van de CtP-activiteiten bleef groeien, maar die stijging werd echter door de ongunstige prijsevolutie tenietgedaan. Zoals verwacht knoopten de CtF-activiteiten na een tijdelijke stabilisatie in 2012 weer aan met de dalende trend. In het segment van de industriële inkjet ten slotte waren de activiteiten veeleer zwak door de onzekere economische toestand. De brutowinst van de grafische afdeling bleef stabiel, op 25,1% van het omzetcijfer. Het recurrente exploitatieresultaat (EBIT) daarentegen is met 40% gedaald tot 4,4 miljoen euro, en de recurrente EBITDA met 22% tot 13,6 miljoen euro. In een interview met de economische krant De Tijd zegt Christian Reinaudo dat de twee volgende jaren cruciaal zullen zijn voor de toekomst van Agfa. Hij verhult niet dat er in de fabriek van Mortsel besparingen doorgevoerd moeten worden en wenst daarover voor eind juni een akkoord met de vakbonden. "De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de fabriek is 48 jaar. Dus ze moeten nog zo'n 17 jaar werken. Maar in Mortsel produceren we traditionele film. U gelooft toch zelf niet dat die over 17 jaar nog bestaat?! Dus ofwel gaan we samen een oplossing zoeken ofwel stevenen we af op een groot drama," verklaarde hij aan onze collega's.