Eind september bracht de Europese federatie voor druk en digitale communicatie (Intergraf) in München een dertigtal mensen uit 11 Europese landen samen rond de tafel. Zij lieten hun ideeën gaan over de toekomst van het gedrukte boek om daar strategische conclusies uit te trekken.

Op basis van de presentaties en de gedachtewisselingen vat Beatrice Klose, Secretaris-generaal van Intergraf, de resultaten van het seminarie als volgt samen: "De grootschalige productie van boeken in grote oplagen zal verminderen ten voordele van digitaal gedrukte exemplaren. Die verandering staat echter niet alleen voor achteruitgang. Het potentieel van de digitale technologie wordt nog niet volledig benut en kan nog beter toegepast worden in het voordeel van drukkers en uitgevers." Volgens Intergraf worden er elk jaar 500.000 nieuwe titels geproduceerd, maar zullen de oplages dalen.

Op het seminarie werd ook een rapport van Smithers Pira over de Europese boekenmarkt voorgesteld. Die studie - die Intergraf besteld had - gaf voeding aan gedachtewisselingen tussen de aanwezigen. Het rapport geeft immers niet alleen informatie over de markt van het elektronische boek en die van het gedrukte boek, maar ook over de kansen die de digitale druk inhoudt.

De cijfers uit het rapport die Intergraf bekend maakte, illustreren de situatie in West-Europa. In de loop van de volgende jaren zal het papieren boek er met bijna 36% op achteruitgaan. In 2020 zou het digitale drukvolume verdubbeld moeten zijn en 5,1% van de boekproductie vertegenwoordigen. De offset zou nog goed zijn voor 93,4%. De waarde van digitaal gedrukte boeken zou echter moeten oplopen tot 49,9% (op het ogenblik 30%) tegen 49,7% voor in offset gedrukte boeken. Volgens de prognoses van Smithers Pira zou de boekenmarkt in 2020 goed zijn voor 4,1 miljard € (in West-Europa) en voor 259 miljard A4-vellen.

De groei van de elektronische boeken en van elektronische readers zal de vraag naar echte boeken zeker niet in de hand werken. Die trend op lange termijn slaat op de consumenten in heel Europa. De e-books zouden echter geen belangrijk aandeel van de markt voor gedrukte boeken overnemen. "Recente voorbeelden maken duidelijk dat als de inhoud van het boek goed is, gedrukte boeken goed verkopen," aldus het rapport van Intergraf. Men mag ook consolidatieprocessen verwachten. Toch is het waarschijnlijk dat de digitale druk de lokale bevoorrading aantrekkelijker zal maken. Het kan zelfs dat het aandeel van in de EU ingevoerde boeken vermindert, omdat de prioriteiten nu bij kleine oplagen en bij herdrukken met just-in-time levering liggen. Voor enkele Europese boekendrukkers gaan de mogelijkheden van de boekenproductie verder dan de toepassing van de digitale druktechniek. Tonerprinten zal nog meer worden toegepast, maar de vereiste investering is toch vaak hoog. Hoe dan ook, overmatig investeren zou wel eens risicovol kunnen zijn gezien de snelheid waarmee de inkjettechnologie zich ontwikkelt.

Het rapport raadt kleine en middelgrote bedrijven aan digitale druktechnieken op een intelligente manier toe te passen en bijvoorbeeld bestaande drukprocessen te combineren met digitaal drukwerk op speciale papieren om een superieure kwaliteit te krijgen, of door in de web-to-print of in andere vergelijkbare technologieën te investeren.

Eind september bracht de Europese federatie voor druk en digitale communicatie (Intergraf) in München een dertigtal mensen uit 11 Europese landen samen rond de tafel. Zij lieten hun ideeën gaan over de toekomst van het gedrukte boek om daar strategische conclusies uit te trekken.Op basis van de presentaties en de gedachtewisselingen vat Beatrice Klose, Secretaris-generaal van Intergraf, de resultaten van het seminarie als volgt samen: "De grootschalige productie van boeken in grote oplagen zal verminderen ten voordele van digitaal gedrukte exemplaren. Die verandering staat echter niet alleen voor achteruitgang. Het potentieel van de digitale technologie wordt nog niet volledig benut en kan nog beter toegepast worden in het voordeel van drukkers en uitgevers." Volgens Intergraf worden er elk jaar 500.000 nieuwe titels geproduceerd, maar zullen de oplages dalen. Op het seminarie werd ook een rapport van Smithers Pira over de Europese boekenmarkt voorgesteld. Die studie - die Intergraf besteld had - gaf voeding aan gedachtewisselingen tussen de aanwezigen. Het rapport geeft immers niet alleen informatie over de markt van het elektronische boek en die van het gedrukte boek, maar ook over de kansen die de digitale druk inhoudt.De cijfers uit het rapport die Intergraf bekend maakte, illustreren de situatie in West-Europa. In de loop van de volgende jaren zal het papieren boek er met bijna 36% op achteruitgaan. In 2020 zou het digitale drukvolume verdubbeld moeten zijn en 5,1% van de boekproductie vertegenwoordigen. De offset zou nog goed zijn voor 93,4%. De waarde van digitaal gedrukte boeken zou echter moeten oplopen tot 49,9% (op het ogenblik 30%) tegen 49,7% voor in offset gedrukte boeken. Volgens de prognoses van Smithers Pira zou de boekenmarkt in 2020 goed zijn voor 4,1 miljard € (in West-Europa) en voor 259 miljard A4-vellen. De groei van de elektronische boeken en van elektronische readers zal de vraag naar echte boeken zeker niet in de hand werken. Die trend op lange termijn slaat op de consumenten in heel Europa. De e-books zouden echter geen belangrijk aandeel van de markt voor gedrukte boeken overnemen. "Recente voorbeelden maken duidelijk dat als de inhoud van het boek goed is, gedrukte boeken goed verkopen," aldus het rapport van Intergraf. Men mag ook consolidatieprocessen verwachten. Toch is het waarschijnlijk dat de digitale druk de lokale bevoorrading aantrekkelijker zal maken. Het kan zelfs dat het aandeel van in de EU ingevoerde boeken vermindert, omdat de prioriteiten nu bij kleine oplagen en bij herdrukken met just-in-time levering liggen. Voor enkele Europese boekendrukkers gaan de mogelijkheden van de boekenproductie verder dan de toepassing van de digitale druktechniek. Tonerprinten zal nog meer worden toegepast, maar de vereiste investering is toch vaak hoog. Hoe dan ook, overmatig investeren zou wel eens risicovol kunnen zijn gezien de snelheid waarmee de inkjettechnologie zich ontwikkelt.Het rapport raadt kleine en middelgrote bedrijven aan digitale druktechnieken op een intelligente manier toe te passen en bijvoorbeeld bestaande drukprocessen te combineren met digitaal drukwerk op speciale papieren om een superieure kwaliteit te krijgen, of door in de web-to-print of in andere vergelijkbare technologieën te investeren.