DeckersSnoeck is op 22 augustus door de handelsrechtbank van Antwerpen failliet verklaard. Daarmee komt een einde aan de turbulente laatste jaren van deze handelsdrukkerij. Het bedrijf maakte volgens de neergelegde jaarrekeningen tussen 2008 en 2011steevast verlies.

DeckersSnoeck kreeg bij vonnis van 16 mei 2012 voor zes maand bescherming onder de WCO reglementering. Joris Deckers meende toen dat de drukkerij alle kansen verdiende om een rendabele productie unit te worden. Hij zei toen: "In 2013 dalen de jaarlijkse financiële lasten met meer dan 50%, waardoor onze liquiditeit aanzienlijk zal verbeteren en er opnieuw ruimte is voor de noodzakelijke investeringen." Het heeft niet mogen baten.

Op 31 januari van dit jaar werd Media Express al door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. In dat bedrijfje waren de opmaakactiviteiten van DeckersSnoeck ondergebracht. Slechts een gedeelte van het personeel werd door het zusterbedrijf weer in dienst genomen.

Deckers Druk bestaat sinds 1942. Het bedrijf maakte in haar gloednieuwe bedrijfsgebouwen in september 2007, haar nieuwe naam DeckersSnoeck bekend om de overname van drukkerij DucajuSnoeck uit Gent te onderstrepen. DucajuSnoeck zou achteraf een moeilijke overname blijken.

Er waren ook nog de perikelen met Erasmus-Euroset dat door de handelsrechtbank in april 2012 failliet werd verklaard, terwijl alles erop wees dat het bedrijf met DeckersSnoeck zou fusioneren. We schreven in onze nieuwsbrief van 23 april 2012 toen het volgende:

De vakbonden ACV en ABVV bevestigen dat een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten was om het personeel van Erasmus-Euroset naar DeckersSnoeck in Zwijndrecht over te hevelen. Sinds maart had een deel van de werknemers die stap al gezet en waren ze in Zwijndrecht aan de slag.

"Vandaag zegt men ons dat de fusie nooit effectief geweest is en dat die mensen geen contract bij DeckersSnoeck hebben," zegt Gerrit Muylaert, ABVV-afgevaardigde. "Anderzijds stelt DeckersSnoeck wel voor om sommige werknemers met een nieuw contract aan te werven. De situatie is bijzonder onduidelijk. We hebben de curator om opheldering gevraagd." Zijn collega Daniel Van Hoeck, ACV-afgevaardigde, bevestigt: "We begrijpen het niet. Tot de bekendmaking van het failliet was de fusie in onze ogen een feit."

Van haar kant bevestigt de curator van Erasmus-Euroset dat, zelfs al hadden beide bedrijven de intentie om te fusioneren, de fusie nog niet juridisch was beklonken op het moment van de faling. Het personeel dat naar DeckersSnoeck verhuisde, moet in het kader van een samenwerking gezien worden.

"Met het faillissement komt een einde aan een bedrijf dat wel negen levens scheen te hebben en er alles aan deed om te overleven. De economische en financiële crisis en de structurele inkrimping van de markt hebben er anders over beslist," zegt een vakbondsverantwoordelijke.

DeckersSnoeck is op 22 augustus door de handelsrechtbank van Antwerpen failliet verklaard. Daarmee komt een einde aan de turbulente laatste jaren van deze handelsdrukkerij. Het bedrijf maakte volgens de neergelegde jaarrekeningen tussen 2008 en 2011steevast verlies.DeckersSnoeck kreeg bij vonnis van 16 mei 2012 voor zes maand bescherming onder de WCO reglementering. Joris Deckers meende toen dat de drukkerij alle kansen verdiende om een rendabele productie unit te worden. Hij zei toen: "In 2013 dalen de jaarlijkse financiële lasten met meer dan 50%, waardoor onze liquiditeit aanzienlijk zal verbeteren en er opnieuw ruimte is voor de noodzakelijke investeringen." Het heeft niet mogen baten.Op 31 januari van dit jaar werd Media Express al door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. In dat bedrijfje waren de opmaakactiviteiten van DeckersSnoeck ondergebracht. Slechts een gedeelte van het personeel werd door het zusterbedrijf weer in dienst genomen.Deckers Druk bestaat sinds 1942. Het bedrijf maakte in haar gloednieuwe bedrijfsgebouwen in september 2007, haar nieuwe naam DeckersSnoeck bekend om de overname van drukkerij DucajuSnoeck uit Gent te onderstrepen. DucajuSnoeck zou achteraf een moeilijke overname blijken.Er waren ook nog de perikelen met Erasmus-Euroset dat door de handelsrechtbank in april 2012 failliet werd verklaard, terwijl alles erop wees dat het bedrijf met DeckersSnoeck zou fusioneren. We schreven in onze nieuwsbrief van 23 april 2012 toen het volgende: De vakbonden ACV en ABVV bevestigen dat een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten was om het personeel van Erasmus-Euroset naar DeckersSnoeck in Zwijndrecht over te hevelen. Sinds maart had een deel van de werknemers die stap al gezet en waren ze in Zwijndrecht aan de slag. "Vandaag zegt men ons dat de fusie nooit effectief geweest is en dat die mensen geen contract bij DeckersSnoeck hebben," zegt Gerrit Muylaert, ABVV-afgevaardigde. "Anderzijds stelt DeckersSnoeck wel voor om sommige werknemers met een nieuw contract aan te werven. De situatie is bijzonder onduidelijk. We hebben de curator om opheldering gevraagd." Zijn collega Daniel Van Hoeck, ACV-afgevaardigde, bevestigt: "We begrijpen het niet. Tot de bekendmaking van het failliet was de fusie in onze ogen een feit."Van haar kant bevestigt de curator van Erasmus-Euroset dat, zelfs al hadden beide bedrijven de intentie om te fusioneren, de fusie nog niet juridisch was beklonken op het moment van de faling. Het personeel dat naar DeckersSnoeck verhuisde, moet in het kader van een samenwerking gezien worden."Met het faillissement komt een einde aan een bedrijf dat wel negen levens scheen te hebben en er alles aan deed om te overleven. De economische en financiële crisis en de structurele inkrimping van de markt hebben er anders over beslist," zegt een vakbondsverantwoordelijke.