De consumptie van tijdschriften en kranten blijft ondanks het digitale aanbod stabiel bij de Duitsers. De populariteit van boeken neemt zelfs toe. Dit blijkt uit een actueel onderzoek van het accountantskantoor Deloitte, dat het mediagebruik in de samenleving onderzoekt en analyseert. Conclusie: Het digitale aanbod groeit, maar drukwerk blijft stabiel.

Volgens de Media Consumer Survey 2018 leest 34 procent van de Duitsers elke dag een gedrukte krant; twee jaar geleden was dat aandeel 33 procent. Ondertussen zijn meer mediagebruikers bereid om te betalen voor nieuwsberichten op het internet. Volgens het onderzoek leest 15 procent van de respondenten minstens één keer per week betaalde content.

Ook de populariteit van tijdschriften is sinds 2016 onveranderd gebleven. Volgens Deloitte zal het digitale aanbod echter zorgen voor groei: E-paper en digitale aanbiedingen tegen een vast tarief worden steeds belangrijker voor alle leeftijdsgroepen. Vooral in de middelbare leeftijdsgroepen is de distributie van e-papers aanzienlijk. Uit de Media Consumer Survey 2018 blijkt dat 48 procent van de respondenten tussen de 25 en 34 jaar het e-paper van een tijdschrift minstens één keer per week leest.

Het segment van de gedrukte boeken kende opnieuw een groei ten opzichte van 2016. Een "digitale disruptie" is niet waarneembaar in de boekenmarkt. 47 procent van de respondenten grijpt minstens één keer per week naar een gedrukt boek, een stijging van vier procentpunten ten opzichte van 2016. 20 procent van de Duitsers leest zelfs elke dag boeken in papieren vorm. E-boeken kennen een eveneens positieve groei en zijn complementair met gedrukte boeken, bijvoorbeeld als handig alternatief voor onderweg of op vakantie. De meeste gebruikers bevinden zich in de middelbare leeftijdssegmenten.

Mediaconsumentenenquête

Om de twee jaar presenteert Deloitte de Media Consumer Survey, waarin het gebruik van het media-aanbod wordt onderzocht. Voor de twaalfde editie van de Media Consumer Survey werden in opdracht van Deloitte 2.000 consumenten tussen de 14 en 75 jaar in Duitsland ondervraagd over hun gebruik van het media-aanbod. De gegevens zijn in de zomer van 2018 verzameld in het kader van een online enquête.

Bron: www.publish.de

De consumptie van tijdschriften en kranten blijft ondanks het digitale aanbod stabiel bij de Duitsers. De populariteit van boeken neemt zelfs toe. Dit blijkt uit een actueel onderzoek van het accountantskantoor Deloitte, dat het mediagebruik in de samenleving onderzoekt en analyseert. Conclusie: Het digitale aanbod groeit, maar drukwerk blijft stabiel.Volgens de Media Consumer Survey 2018 leest 34 procent van de Duitsers elke dag een gedrukte krant; twee jaar geleden was dat aandeel 33 procent. Ondertussen zijn meer mediagebruikers bereid om te betalen voor nieuwsberichten op het internet. Volgens het onderzoek leest 15 procent van de respondenten minstens één keer per week betaalde content.Ook de populariteit van tijdschriften is sinds 2016 onveranderd gebleven. Volgens Deloitte zal het digitale aanbod echter zorgen voor groei: E-paper en digitale aanbiedingen tegen een vast tarief worden steeds belangrijker voor alle leeftijdsgroepen. Vooral in de middelbare leeftijdsgroepen is de distributie van e-papers aanzienlijk. Uit de Media Consumer Survey 2018 blijkt dat 48 procent van de respondenten tussen de 25 en 34 jaar het e-paper van een tijdschrift minstens één keer per week leest.Het segment van de gedrukte boeken kende opnieuw een groei ten opzichte van 2016. Een "digitale disruptie" is niet waarneembaar in de boekenmarkt. 47 procent van de respondenten grijpt minstens één keer per week naar een gedrukt boek, een stijging van vier procentpunten ten opzichte van 2016. 20 procent van de Duitsers leest zelfs elke dag boeken in papieren vorm. E-boeken kennen een eveneens positieve groei en zijn complementair met gedrukte boeken, bijvoorbeeld als handig alternatief voor onderweg of op vakantie. De meeste gebruikers bevinden zich in de middelbare leeftijdssegmenten.MediaconsumentenenquêteOm de twee jaar presenteert Deloitte de Media Consumer Survey, waarin het gebruik van het media-aanbod wordt onderzocht. Voor de twaalfde editie van de Media Consumer Survey werden in opdracht van Deloitte 2.000 consumenten tussen de 14 en 75 jaar in Duitsland ondervraagd over hun gebruik van het media-aanbod. De gegevens zijn in de zomer van 2018 verzameld in het kader van een online enquête.Bron: www.publish.de