Naast de aanstelling van Denis Geers (CEO Graphius Group) als nieuwe voorzitter, wordt de raad van bestuur van Febelgra uitgebreid met twee nieuwe gezichten: Marc Vandenbroucke (HR Manager Corelio Printing) en Geert Gielen (gedelegeerd bestuurder Mercator Press).

Philippe Van Ongevalle, directeur-generaal van Febelgra, bedankte Michel Pattyn (Drukkerij Pattyn) die 6 jaar lang voorzitter was van Febelgra en mee zorgde voor de fundamenten van het nieuwe Febelgra. Michel Pattyn blikte terug op de woelige periode tijdens zijn voorzitterschap: "Het was geen periode die je kan omschrijven als 'a walk in the parc' met de hervorming van de federatiestructuur, de uitbreiding van de statuten, de aanpassing van de WCO-wetgeving, de verhuis van Febelgra, de wissels aan de top van de operationele leiding van de federatie, de sociale onderhandelingen en de discussies over de nachttoeslagen in de grafische sector. Het is nu zaak zoveel mogelijk mogelijk grafische bedrijven aan boord van het federale schip te krijgen. Denis, jij bent nu de voorzitter van alle grafimediabedrijven, zowel van de kleine als de grote ondernemingen. Wees grafisch assertief en neem mee dat we 30 jaar te braaf zijn geweest. Maar uiteindelijk komt alles altijd goed."

Kersvers voorzitter Denis Geers benoemde tijdens zijn speech de drie pijlers waarop het Febelgra van de toekomst moet gaan steunen:

-Febelgra moet een sterke en relevante federatie zijn voor alle leden, van de zelfstandig vormgever tot het industriële bedrijf. Er is nood aan schaalvergroting en samenwerking met andere federaties zoals met inDUfed (nvdr: de sectorale federaties van de producenten en verwerkers van glas VGI/FIV, papier en karton COBELPA en FETRA hebben hun krachten gebundeld en expertise samengebracht in het nieuw platform, inDUfed). De grafische sector telt 10.000 werknemers, we moeten voor een grotere slagkracht en efficiënte dienstverlening op diverse domeinen, evolueren naar een federatie die 30.000 werknemers vertegenwoordigt. De banden met het VBO moeten worden versterkt.

-de competitiviteit moet worden verhoogd door het afbouwen van de loonhandicap van meer dan 10% met de ons omringende landen en de nog grotere loonhandicap met de Oost-Europese landen.

-we moeten innovatie op alle mogelijke domeinen stimuleren: techniek en technologie, productontwikkeling, op sociaal vlak, de manier waarop we mensen opleiden, in onze bedrijfsstructuren, enz. (nvdr, GRAFOC en het VIGC werden regelmatig als partners genoemd).

Tot slot zei Denis Geers fier te zijn over de grafische sector die nog lang niet uitgeteld is: "Jullie kunnen voor de realisatie van deze doelstellingen op mij rekenen maar ik reken eveneens op jullie."

Tijdens het evenement vernamen we dat Febelgra na de zomervakantie verhuist naar een pand in de Marsveldstraat in de buurt van de Naamse Poort in Brussel. Daar zal met inDUfed een gezamenlijk plateau van 800 m² worden gedeeld.

Naast de aanstelling van Denis Geers (CEO Graphius Group) als nieuwe voorzitter, wordt de raad van bestuur van Febelgra uitgebreid met twee nieuwe gezichten: Marc Vandenbroucke (HR Manager Corelio Printing) en Geert Gielen (gedelegeerd bestuurder Mercator Press).Philippe Van Ongevalle, directeur-generaal van Febelgra, bedankte Michel Pattyn (Drukkerij Pattyn) die 6 jaar lang voorzitter was van Febelgra en mee zorgde voor de fundamenten van het nieuwe Febelgra. Michel Pattyn blikte terug op de woelige periode tijdens zijn voorzitterschap: "Het was geen periode die je kan omschrijven als 'a walk in the parc' met de hervorming van de federatiestructuur, de uitbreiding van de statuten, de aanpassing van de WCO-wetgeving, de verhuis van Febelgra, de wissels aan de top van de operationele leiding van de federatie, de sociale onderhandelingen en de discussies over de nachttoeslagen in de grafische sector. Het is nu zaak zoveel mogelijk mogelijk grafische bedrijven aan boord van het federale schip te krijgen. Denis, jij bent nu de voorzitter van alle grafimediabedrijven, zowel van de kleine als de grote ondernemingen. Wees grafisch assertief en neem mee dat we 30 jaar te braaf zijn geweest. Maar uiteindelijk komt alles altijd goed."Kersvers voorzitter Denis Geers benoemde tijdens zijn speech de drie pijlers waarop het Febelgra van de toekomst moet gaan steunen:-Febelgra moet een sterke en relevante federatie zijn voor alle leden, van de zelfstandig vormgever tot het industriële bedrijf. Er is nood aan schaalvergroting en samenwerking met andere federaties zoals met inDUfed (nvdr: de sectorale federaties van de producenten en verwerkers van glas VGI/FIV, papier en karton COBELPA en FETRA hebben hun krachten gebundeld en expertise samengebracht in het nieuw platform, inDUfed). De grafische sector telt 10.000 werknemers, we moeten voor een grotere slagkracht en efficiënte dienstverlening op diverse domeinen, evolueren naar een federatie die 30.000 werknemers vertegenwoordigt. De banden met het VBO moeten worden versterkt.-de competitiviteit moet worden verhoogd door het afbouwen van de loonhandicap van meer dan 10% met de ons omringende landen en de nog grotere loonhandicap met de Oost-Europese landen.-we moeten innovatie op alle mogelijke domeinen stimuleren: techniek en technologie, productontwikkeling, op sociaal vlak, de manier waarop we mensen opleiden, in onze bedrijfsstructuren, enz. (nvdr, GRAFOC en het VIGC werden regelmatig als partners genoemd).Tot slot zei Denis Geers fier te zijn over de grafische sector die nog lang niet uitgeteld is: "Jullie kunnen voor de realisatie van deze doelstellingen op mij rekenen maar ik reken eveneens op jullie."Tijdens het evenement vernamen we dat Febelgra na de zomervakantie verhuist naar een pand in de Marsveldstraat in de buurt van de Naamse Poort in Brussel. Daar zal met inDUfed een gezamenlijk plateau van 800 m² worden gedeeld.