België is een land van KMO's waarbij tot 75% van de bedrijven minder dan 10 werknemers telt en 95% minder dan 50 werknemers. Opvallend is dat in België 4,55% van de bedrijven instaan voor 42,5% van de tewerkstelling! In Nederland is de verdeling van het aantal werknemers gelijkmatiger. 26% van de bedrijven stellen er tussen de 20 en 50 werknemers tewerk, 25% heeft 50 tot 100 werknemers.

In beide landen zijn printmedia bedrijven allrounders. Dat maakt het voor bedrijven gespecialiseerd in enkel prepress of afwerking extra moeilijk.

De toegepaste grafische technieken zijn in beide landen gelijkaardig, maar ten opzichte van het Europese gemiddelde zijn België en Nederland met de Scandinavische landen, koplopers wat betreft het gebruik van digitale printtechnieken. Het wijst op het innovatieve karakter van de sector hier.

De daling van het aantal bedrijven is al enkele jaren aan de gang. Sinds 2007 verloopt dit in België sneller dan in Nederland. De werkgelegenheid daalt sinds 2006 sneller in Nederland dan in België. Belgen scoren hoog op het vlak van gemiddelde omzet versus aantal tewerkgestelde personen. De curve van de verhouding daalt echter bij de Belgen, terwijl ze stijgt bij de Nederlanders. Anno 2010 is de verhouding omzet/personeel bijna gelijk voor beide landen.

Beide landen hebben al jarenlang dezelfde knelpuntberoepen voor drukken en afwerken, en ook de vergrijzing vraagt om een permanente nieuwe instroom.

Beide landen kampen met een te grijze leeftijdspiramide. In België is de helft van de werknemers ouder dan 40, terwijl liefst 1 op 5 ouder is dan 50 jaar. In Nederland verloopt de daling van de leeftijdspiramidecurve geleidelijker. Dit is te wijten aan de afschaffing van de Vervroegde Uittredingsmaatregel (VUT) en het optrekken van de prepensioenleeftijd. Op de leeftijd van 60 bedraagt de tewerkstellingsgraad in België slechts 4% t.o.v. 8% in Nederland.

België was jarenlang een grotere exporteur dan Nederland, maar in 2010 werden de rollen omgekeerd. De import vanuit China is relatief beperkt (3,67% voor België, vs. 8% voor Nederland).

Conclusie: beide landen verschillen minder hard dan wordt gedacht. Ook de actualiteit van een sector onder druk is identiek, waarbij de prognoses voor het 4e kwartaal nog geen directe verbetering laten zien.

België is een land van KMO's waarbij tot 75% van de bedrijven minder dan 10 werknemers telt en 95% minder dan 50 werknemers. Opvallend is dat in België 4,55% van de bedrijven instaan voor 42,5% van de tewerkstelling! In Nederland is de verdeling van het aantal werknemers gelijkmatiger. 26% van de bedrijven stellen er tussen de 20 en 50 werknemers tewerk, 25% heeft 50 tot 100 werknemers.In beide landen zijn printmedia bedrijven allrounders. Dat maakt het voor bedrijven gespecialiseerd in enkel prepress of afwerking extra moeilijk.De toegepaste grafische technieken zijn in beide landen gelijkaardig, maar ten opzichte van het Europese gemiddelde zijn België en Nederland met de Scandinavische landen, koplopers wat betreft het gebruik van digitale printtechnieken. Het wijst op het innovatieve karakter van de sector hier.De daling van het aantal bedrijven is al enkele jaren aan de gang. Sinds 2007 verloopt dit in België sneller dan in Nederland. De werkgelegenheid daalt sinds 2006 sneller in Nederland dan in België. Belgen scoren hoog op het vlak van gemiddelde omzet versus aantal tewerkgestelde personen. De curve van de verhouding daalt echter bij de Belgen, terwijl ze stijgt bij de Nederlanders. Anno 2010 is de verhouding omzet/personeel bijna gelijk voor beide landen.Beide landen hebben al jarenlang dezelfde knelpuntberoepen voor drukken en afwerken, en ook de vergrijzing vraagt om een permanente nieuwe instroom.Beide landen kampen met een te grijze leeftijdspiramide. In België is de helft van de werknemers ouder dan 40, terwijl liefst 1 op 5 ouder is dan 50 jaar. In Nederland verloopt de daling van de leeftijdspiramidecurve geleidelijker. Dit is te wijten aan de afschaffing van de Vervroegde Uittredingsmaatregel (VUT) en het optrekken van de prepensioenleeftijd. Op de leeftijd van 60 bedraagt de tewerkstellingsgraad in België slechts 4% t.o.v. 8% in Nederland.België was jarenlang een grotere exporteur dan Nederland, maar in 2010 werden de rollen omgekeerd. De import vanuit China is relatief beperkt (3,67% voor België, vs. 8% voor Nederland).Conclusie: beide landen verschillen minder hard dan wordt gedacht. Ook de actualiteit van een sector onder druk is identiek, waarbij de prognoses voor het 4e kwartaal nog geen directe verbetering laten zien.