Rothoma Printing zag af van de overname omdat aan een aantal van de opschortende voorwaarden niet was voldaan. Woensdag 18 september was er het kort geding voor de ondernemingsrechtbank te Dendermonde.

Wat voorafging:

-Rothoma Printing blaast de geplande overname van Corelio Printing in Erpe-Mere af.

-Rothoma Printing van de familie Bongaerts wordt door de rechtbank gedwongen tot het betalen van het overnamebedrag van 1 miljoen euro zoals dat met de curator was onderhandeld. Zoniet wacht een dwangsom van 500.000 euro per dag.

-Intussen liggen de persen sinds donderdagnamiddag 5 september stil. Het verder zetten van de drukactiviteiten was een voorwaarde voor de overname, schrijft Het Laatste Nieuws.

Op 18 september (vorige week woensdag) is er een kort geding geweest voor de ondernemingsrechtbank te Dendermonde. Eric Bongaerts zegt hierover dat er constructieve gesprekken zijn gestart om uit de impasse te geraken. "Vast staat dat van de kant van Rothoma Printing de deuren van drukkerij Corelio Printing gesloten blijven en dat de zaken en goederen uit het faillissement hetzij door de curator hetzij door de bank ING zullen verkocht of afgehandeld worden. ING is eigenaar van vier van de zes belangrijke machines (het zijn niet allemaal drukmachines) en van de gebouwen. De acht werkdagen die het personeel via het interimkantoor voor Rothoma heeft gepresteerd, zijn ook dadelijk door Rothoma betaald aan het interimkantoor. Het personeel was via de curator aan het werk via het interimkantoor. Inmiddels heeft 40% van de klanten afgehaakt en hebben die een voorlopige of permanente oplossing gevonden bij andere drukkerijen. Wat overblijft is voor een groot gedeelte niet rendabele omzet waarmee we het bedrijf niet in leven kunnen houden. Een aantal van de opschortende voorwaarden bij de overnameovereenkomst waren ons inziens niet vervuld waardoor Rothoma Printing afzag van de overname van de failliete drukkerij. We zoeken nu met de verschillende partijen naar een definitieve oplossing voor de situatie. "

Rothoma Printing zag af van de overname omdat aan een aantal van de opschortende voorwaarden niet was voldaan. Woensdag 18 september was er het kort geding voor de ondernemingsrechtbank te Dendermonde.Wat voorafging:-Rothoma Printing blaast de geplande overname van Corelio Printing in Erpe-Mere af.-Rothoma Printing van de familie Bongaerts wordt door de rechtbank gedwongen tot het betalen van het overnamebedrag van 1 miljoen euro zoals dat met de curator was onderhandeld. Zoniet wacht een dwangsom van 500.000 euro per dag.-Intussen liggen de persen sinds donderdagnamiddag 5 september stil. Het verder zetten van de drukactiviteiten was een voorwaarde voor de overname, schrijft Het Laatste Nieuws.Op 18 september (vorige week woensdag) is er een kort geding geweest voor de ondernemingsrechtbank te Dendermonde. Eric Bongaerts zegt hierover dat er constructieve gesprekken zijn gestart om uit de impasse te geraken. "Vast staat dat van de kant van Rothoma Printing de deuren van drukkerij Corelio Printing gesloten blijven en dat de zaken en goederen uit het faillissement hetzij door de curator hetzij door de bank ING zullen verkocht of afgehandeld worden. ING is eigenaar van vier van de zes belangrijke machines (het zijn niet allemaal drukmachines) en van de gebouwen. De acht werkdagen die het personeel via het interimkantoor voor Rothoma heeft gepresteerd, zijn ook dadelijk door Rothoma betaald aan het interimkantoor. Het personeel was via de curator aan het werk via het interimkantoor. Inmiddels heeft 40% van de klanten afgehaakt en hebben die een voorlopige of permanente oplossing gevonden bij andere drukkerijen. Wat overblijft is voor een groot gedeelte niet rendabele omzet waarmee we het bedrijf niet in leven kunnen houden. Een aantal van de opschortende voorwaarden bij de overnameovereenkomst waren ons inziens niet vervuld waardoor Rothoma Printing afzag van de overname van de failliete drukkerij. We zoeken nu met de verschillende partijen naar een definitieve oplossing voor de situatie. "