Aan de Matrix-studie van BAM, met de steun van DMA (Digital Media Association) en UMA (United Media Agencies), namen dit jaar 920 respondenten deel, een record. De respondenten gaven aan dat zij in de verdeling tussen media meer hadden voorbehouden voor online dan ooit tevoren, meer bepaald 44 procent van het totale mediabudget. In absolute cijfers gaat het om 732 miljoen euro.

"Voor het eerst hebben we - dankzij de samenwerking met de UMA - de input die wij kregen, kunnen kruisen met de UMA-cijfers", zegt Stephanie Radochitzki, Digital & Performance Strategy director van Mediabrands en binnen BAM de drijvende kracht achter de Matrix-studie. "Tot vorig jaar ging het om schattingen. Ook voor 2019 hebben we het cijfer herrekend. Zo weten we dat de bestedingen toen 731 miljoen euro bedroegen, minder dan we hadden ingeschat."

Stabiliteit verbergt schommelingen

In absolute cijfers blijft digitaal stabiel in een mediamarkt die erop achteruitging. "Die stabiliteit zien we trouwens vaak terugkomen in de resultaten", aldus Stephanie Radochitzki. "Ook het aandeel adverteerders dat voor een always-on aanpak kiest, de split per digitaal kanaal en de verhouding tussen rechtstreeks en via mediabureaus aangekochte media is in dit turbulente jaar niet veranderd. Achter de stabiliteit gaan echter heel wat schommelingen schuil. Maar daarvan merk je na een volledig jaar dus niets meer."

Verder valt op dat social en display het met telkens plus tien procent goed deden in 2020. Native advertising en video kenden een iets minder jaar. Radochitzki: "Dit heeft misschien te maken met de flexibiliteit van de verschillende kanalen. Social en display kan je snel aanpassen, native en video minder en die flexibiliteit was in het hectische 2020 zeer belangrijk."

Aan de Matrix-studie van BAM, met de steun van DMA (Digital Media Association) en UMA (United Media Agencies), namen dit jaar 920 respondenten deel, een record. De respondenten gaven aan dat zij in de verdeling tussen media meer hadden voorbehouden voor online dan ooit tevoren, meer bepaald 44 procent van het totale mediabudget. In absolute cijfers gaat het om 732 miljoen euro."Voor het eerst hebben we - dankzij de samenwerking met de UMA - de input die wij kregen, kunnen kruisen met de UMA-cijfers", zegt Stephanie Radochitzki, Digital & Performance Strategy director van Mediabrands en binnen BAM de drijvende kracht achter de Matrix-studie. "Tot vorig jaar ging het om schattingen. Ook voor 2019 hebben we het cijfer herrekend. Zo weten we dat de bestedingen toen 731 miljoen euro bedroegen, minder dan we hadden ingeschat."In absolute cijfers blijft digitaal stabiel in een mediamarkt die erop achteruitging. "Die stabiliteit zien we trouwens vaak terugkomen in de resultaten", aldus Stephanie Radochitzki. "Ook het aandeel adverteerders dat voor een always-on aanpak kiest, de split per digitaal kanaal en de verhouding tussen rechtstreeks en via mediabureaus aangekochte media is in dit turbulente jaar niet veranderd. Achter de stabiliteit gaan echter heel wat schommelingen schuil. Maar daarvan merk je na een volledig jaar dus niets meer."Verder valt op dat social en display het met telkens plus tien procent goed deden in 2020. Native advertising en video kenden een iets minder jaar. Radochitzki: "Dit heeft misschien te maken met de flexibiliteit van de verschillende kanalen. Social en display kan je snel aanpassen, native en video minder en die flexibiliteit was in het hectische 2020 zeer belangrijk."