Deze werden bij een controle in beslag genomen wegens kennelijk gebruik van illegale software - onterecht, naar nu tien jaar later blijkt. Volgens bericht in De Tijd noemt het Hof de praktijken van de Business Software Alliance (BSA) in haar arrest van 3 juni zelfs 'bedrieglijk'. De drukkerij zegt in De Tijd het arrest als eerherstel te beschouwen. De advocaat van Deckers-Snoeck ziet mogelijkheden voor ander bedrijven om ook actie te ondernemen tegen in het verleden door de BSA onterecht afgedwongen schadevergoedingen.

Deze werden bij een controle in beslag genomen wegens kennelijk gebruik van illegale software - onterecht, naar nu tien jaar later blijkt. Volgens bericht in De Tijd noemt het Hof de praktijken van de Business Software Alliance (BSA) in haar arrest van 3 juni zelfs 'bedrieglijk'. De drukkerij zegt in De Tijd het arrest als eerherstel te beschouwen. De advocaat van Deckers-Snoeck ziet mogelijkheden voor ander bedrijven om ook actie te ondernemen tegen in het verleden door de BSA onterecht afgedwongen schadevergoedingen.