Deze werden bij een controle in beslag genomen wegens kennelijk gebruik van illegale software - onterecht, naar nu tien jaar later blijkt. Volgens bericht in De Tijd noemt het Hof de praktijken van de Business Software Alliance (BSA) in haar arrest van 3 juni zelfs 'bedrieglijk'. De drukkerij zegt in De Tijd het arrest als eerherstel te beschouwen. De advocaat van Deckers-Snoeck ziet mogelijkheden voor ander bedrijven om ook actie te ondernemen tegen in het verleden door de BSA onterecht afgedwongen schadevergoedingen.