Drukkerij Nevelland Graphics ondersteunt al jaren tal van auteurs en organisaties bij de realisatie van uiteenlopende publicaties. Om verder te bouwen op deze expertise lanceerde het Gentse bedrijf in februari 2017 het publicatieplatform SKRIBIS. Naar aanleiding van zijn éénjarige bestaan nodigt SKRIBIS op 23 maart auteurs, leveranciers, personeel en distributeurs uit voor een viering waarin het boek centraal staat.

Behalve een stand van zaken na circa zestig uiteenlopende boekpublicaties het afgelopen jaar door redacteur Pieter Borghart, worden de genodigden vergast op een keynote presentatie. Hierin schetst boekwetenschapster Lisa Kuitert van de Universiteit van Amsterdam de recente evoluties in het boekenvak en onderstreept ze het nog steeds vitale belang van 'papieren boeken'. De avond sluit af met een receptie waarop auteurs, redacteurs, zetters, vormgevers, drukkers en boekhandelaars - kortom elke schakel bij de totstandkoming van een boek - elkaar kunnen ontmoeten. SKRIBIS-publicaties worden ook tentoongesteld.

Drukkerij Nevelland Graphics ondersteunt al jaren tal van auteurs en organisaties bij de realisatie van uiteenlopende publicaties. Om verder te bouwen op deze expertise lanceerde het Gentse bedrijf in februari 2017 het publicatieplatform SKRIBIS. Naar aanleiding van zijn éénjarige bestaan nodigt SKRIBIS op 23 maart auteurs, leveranciers, personeel en distributeurs uit voor een viering waarin het boek centraal staat.Behalve een stand van zaken na circa zestig uiteenlopende boekpublicaties het afgelopen jaar door redacteur Pieter Borghart, worden de genodigden vergast op een keynote presentatie. Hierin schetst boekwetenschapster Lisa Kuitert van de Universiteit van Amsterdam de recente evoluties in het boekenvak en onderstreept ze het nog steeds vitale belang van 'papieren boeken'. De avond sluit af met een receptie waarop auteurs, redacteurs, zetters, vormgevers, drukkers en boekhandelaars - kortom elke schakel bij de totstandkoming van een boek - elkaar kunnen ontmoeten. SKRIBIS-publicaties worden ook tentoongesteld.