Het faillissement betreft zowel Proost Industries (20 werknemers) als Turnhout Book Productions (70 werknemers, hoofdzakelijk arbeiders). De vestigingen in Slovakije en Duitsland zijn al een tijdje dicht. Jo Van Cauwenberg werd opnieuw als curator aangesteld.

De Antwerpse rechtbank van koophandel (afdeling Turnhout) heeft eerder al eens, op donderdag 26 juni 2014, de Turnhoutse drukkerij Proost failliet verklaard. Het bedrijf vroeg toen zelf het faillissement aan nadat dezelfde rechtbank op 24 juni had beslist de gerechtelijke reorganisatie in het kader van een WCO-procedure stop te zetten en het faillissement op korte termijn uit te spreken. Drukkerij Proost (NV Proost) maakte gebruik van de WCO3-procedure, die voorziet in een reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. 130 werknemers dreigden hun baan te verliezen.

Proost Industries kwam dan op 3 juli tot een akkoord met curator Jo Van Cauwenberg voor een doorstart van de failliette drukkerij onder de nieuwe naam Turnhout Book Productions. Een eerder bod van Proost Industries werd op 24 juni door de rechtbank van koophandel te Turnhout geweigerd, wat zou leiden tot het neerleggen van de boeken op 26 juni. In het toen afgewezen plan zou Proost Industries als centrale verkoopsorganisatie gaan werken voor de vestigingen in Slovakije, Duitsland en Turnhout. Dat plan voorzag eveneens in een doorstart van drukkerij Proost jn de vestiging in Turnhout en het behoud van de tewerkstelling voor 75 van de 107 arbeiders en 14 van de 23 bedienden. Andere kandidaat-overnemers hadden toen al afgehaakt omdat volgens een overeenkomst van 6 juni 2014, de klantenlijst van drukkerij Proost eigendom was geworden van Proost Industries en de accountmanagers op de loonlijst van Proost Industries stonden. Die andere geïnteresseerde overnemers zagen niets in de overname van een drukkerij zonder handelsfonds en klantenbestand.

Is dit het definitieve einde van een grafisch bedrijf dat in 1913 werd opgericht door Henri Proost en dat gespecialiseerd was in de productie van boeken? Het heeft er alle schijn van. Het gebouw en de twee drukpersen zijn geen eigendom meer van de onderneming en de afwerkingsafdeling dient gemoderniseerd te worden. Of wordt alsnog een konijn uit de hoed getoverd waardoor het bedrijf waar ooit 400 mensen waren tewerkgesteld, uit zijn as kan herrijzen?

Het faillissement betreft zowel Proost Industries (20 werknemers) als Turnhout Book Productions (70 werknemers, hoofdzakelijk arbeiders). De vestigingen in Slovakije en Duitsland zijn al een tijdje dicht. Jo Van Cauwenberg werd opnieuw als curator aangesteld.De Antwerpse rechtbank van koophandel (afdeling Turnhout) heeft eerder al eens, op donderdag 26 juni 2014, de Turnhoutse drukkerij Proost failliet verklaard. Het bedrijf vroeg toen zelf het faillissement aan nadat dezelfde rechtbank op 24 juni had beslist de gerechtelijke reorganisatie in het kader van een WCO-procedure stop te zetten en het faillissement op korte termijn uit te spreken. Drukkerij Proost (NV Proost) maakte gebruik van de WCO3-procedure, die voorziet in een reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. 130 werknemers dreigden hun baan te verliezen.Proost Industries kwam dan op 3 juli tot een akkoord met curator Jo Van Cauwenberg voor een doorstart van de failliette drukkerij onder de nieuwe naam Turnhout Book Productions. Een eerder bod van Proost Industries werd op 24 juni door de rechtbank van koophandel te Turnhout geweigerd, wat zou leiden tot het neerleggen van de boeken op 26 juni. In het toen afgewezen plan zou Proost Industries als centrale verkoopsorganisatie gaan werken voor de vestigingen in Slovakije, Duitsland en Turnhout. Dat plan voorzag eveneens in een doorstart van drukkerij Proost jn de vestiging in Turnhout en het behoud van de tewerkstelling voor 75 van de 107 arbeiders en 14 van de 23 bedienden. Andere kandidaat-overnemers hadden toen al afgehaakt omdat volgens een overeenkomst van 6 juni 2014, de klantenlijst van drukkerij Proost eigendom was geworden van Proost Industries en de accountmanagers op de loonlijst van Proost Industries stonden. Die andere geïnteresseerde overnemers zagen niets in de overname van een drukkerij zonder handelsfonds en klantenbestand.Is dit het definitieve einde van een grafisch bedrijf dat in 1913 werd opgericht door Henri Proost en dat gespecialiseerd was in de productie van boeken? Het heeft er alle schijn van. Het gebouw en de twee drukpersen zijn geen eigendom meer van de onderneming en de afwerkingsafdeling dient gemoderniseerd te worden. Of wordt alsnog een konijn uit de hoed getoverd waardoor het bedrijf waar ooit 400 mensen waren tewerkgesteld, uit zijn as kan herrijzen?