Verraes was een handelsdrukkerij die zich in de productie van schoolboeken gespecialiseerd had. Het bedrijf was in 1931 opgericht door Georges Verraes, de vader van de huidige directeur, Antoon Verraes. Het bedrijf was uitgerust met twee Heidelberg Speedmasters 102 (72 x 102 cm), acht en tien kleuren.

Het voorbije jaar had drukkerij Verraes een verlies van 176.000 euro geleden op een brutomarge van 714.000 euro. Het bedrijf dat in moeilijkheden verkeerde, had in juli een gerechtelijke reorganisatieprocedure opgestart. Echter zonder dat de situatie rechtgetrokken kon worden. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de activiteiten voortgezet kunnen worden, ook al zoekt de curator een overnemer voor de activa. Drukkerij Verraes telde 18 medewerkers (9 arbeiders en 9 bedienden).

Verraes was een handelsdrukkerij die zich in de productie van schoolboeken gespecialiseerd had. Het bedrijf was in 1931 opgericht door Georges Verraes, de vader van de huidige directeur, Antoon Verraes. Het bedrijf was uitgerust met twee Heidelberg Speedmasters 102 (72 x 102 cm), acht en tien kleuren. Het voorbije jaar had drukkerij Verraes een verlies van 176.000 euro geleden op een brutomarge van 714.000 euro. Het bedrijf dat in moeilijkheden verkeerde, had in juli een gerechtelijke reorganisatieprocedure opgestart. Echter zonder dat de situatie rechtgetrokken kon worden. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de activiteiten voortgezet kunnen worden, ook al zoekt de curator een overnemer voor de activa. Drukkerij Verraes telde 18 medewerkers (9 arbeiders en 9 bedienden).