Kauri, het Belgische ontmoetingscentrum voor globale duurzame actie, pleit voor een integrale jaarverslaggeving waarvan naast de verplichte financiële verslaggeving en de sociale balans, het duurzaamheidsverslag een onderdeel is. Duurzaamheidsverslagen, maatschappelijke jaarverslagen, MVO-verslagen (het kind heeft vele namen), zijn een nieuwe trend en beantwoorden aan de nood van de maatschappij naar meer transparantie van organisaties en bedrijven.

Een duurzaamheidsverslag rapporteert over alle niet-financiële aspecten met een maatschappelijk relevantie van een organisatie. Het raamwerk dat hiervoor kan worden gebruikt is het "Global Reporting Initiative" (GRI), een de facto standaard als het gaat om de publicatie van economische, sociale en milieu-informatie (www.globalreporting.org). Het GRI is sinds 2002 een onafhankelijke organisatie, maar werd oorspronkelijk opgericht onder de vlag van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Het heeft zijn hoofdzetel in Amsterdam. De richtlijnen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (inmiddels versie G3) zijn opgesteld door een groep van stakeholders (ondernemingen, ngo's en universiteiten).

Business & Society Belgium, het Belgisch netwerk voor Corporate Social Responsability, is van oordeel dat het mogelijk is om een uitstekend verslag te publiceren volgens de laatste internationale standaarden, zonder dat dit ingewikkeld en omvangrijk moet zijn. Hierdoor kunnen ook de kleinere ondernemingen worden gemotiveerd. Ondernemingen waarvan het verslag in overeenstemming is met het GRI-kader, hebben het recht om een logo te gebruiken dat het toepassingsniveau van de standaard aanduidt.

Er bestaan binnen het GRI drie toepassingsniveaus: C, B en A. Deze drie letters kunnen worden aangevuld met het teken '+' wanneer het verslag door een derde is geverifieerd. Je kan met andere woorden starten met de invulling van een beperkt aantal GRI-richtlijnen en daarop verder bouwen. Meer informatie hierover vindt u in de Praktijkgids Duurzaamheidsverslagen van Business & Society Belgium van de hand van Brigitte Hudlot (http://www.businessandsociety.be/nl/documents/view/thematische-publicaties).

Sinds 1 januari 2008 moeten Zweedse overheidsvennootschappen en instanties een GRI-comform duurzaamheidsverslag uitbrengen.In België was De Duurzame Drukker (Drukkerij Ignace Wils) de allereerste Belgische KMO die in de loop van vorig jaar met een duurzaamheidsrapport naar buiten kwam. De vorm was in dit geval een uitgebreide leaflet. Weer andere bedrijven opteren er voor om twee- of driejaarlijks een allesomvattend duurzaamheidsrapport te publiceren, dat wordt afgewisseld met tussentijdse jaarlijkse rapporten waarop ingegaan wordt op één aspect uit het MVO-spectrum. Een integrale jaarverslaggeving, de combinatie van de financiële en niet-financiële verslaggeving van de organisatie, biedt de stakeholders echter de unieke mogelijkheid om in de cijfers het waarheidsgehalte van wat in het duurzaamheidrapport staat vermeld, te verifiëren.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bekroonde vorig jaar de Delhaize Group met de Award for Best Belgian Sustainability Report 2008. Aan de wedstrijd namen 43 bedrijven of organisaties deel. De duurzaamheidsverslagen voor de Award over het jaar 2009 moeten in PDF voor 15 juli 2010 verstuurd worden naar: bestbelgiansustainabilityreport@ibr-ire.be.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

"Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. Enkel voldoen aan de wettelijke vereisten volstaat niet. Het gaat hem juist over initiatieven en acties die verder gaan dan de geldende wetgeving. MVO heeft daarom een vrijwillig karakter en gaat uit van de onderneming zelf," staat op de website van www.mvovlaanderen.be te lezen. De drie dimensies Profit, People en Planet worden op geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering meegenomen.

"Er zijn nog veel andere dingen buiten het financiële waarover je iets kan vertellen," zegt Ilse Moens, Director bij PricewaterhouseCoopers. "Een duurzaamheidsverslag kan bijdragen tot imago- en reputatieversterking en laat je pro-actief nadenken over de uitdagingen en dilemma's van de toekomst. Het kan leiden tot betere financiële prestaties en een verhoogde rendabiliteit via o.a. een betere eco-efficiëntie.

Bedrijven en organisaties die het ernstig menen met maatschappelijk verantwoord ondernemen, leven en ademen duurzaamheid. Duurzaamheid is gekoppeld aan de kernactiviteiten en heeft een draagvlak bij het topmanagement. "Een duurzaamheidsverslag is niet alleen een communicatie- maar in de eerste plaats een beleidsinstrument. Het geeft een antwoord op maatschappelijk relevante vragen (de zogenaamde materialiteit of relevantie uit de G3-richtlijnen). Het is belangrijk om weten wat er bij de stakeholders leeft. Een duurzaamheidsverslag is echter niet alleen iets voor grote ondernemingen. Je kan inventariseren wat reeds aanwezig is en je laten gidsen door de GRI-richtlijnen. Je zal versteld staan hoever je hiermee al geraakt", zegt Peter Wollaert, General Manager van de netwerkorganisatie Kauri, die bedrijven en verenigingen aanmoedigt een duurzaamheidsrapport op te stellen .

Kauri, het Belgische ontmoetingscentrum voor globale duurzame actie, pleit voor een integrale jaarverslaggeving waarvan naast de verplichte financiële verslaggeving en de sociale balans, het duurzaamheidsverslag een onderdeel is. Duurzaamheidsverslagen, maatschappelijke jaarverslagen, MVO-verslagen (het kind heeft vele namen), zijn een nieuwe trend en beantwoorden aan de nood van de maatschappij naar meer transparantie van organisaties en bedrijven. Een duurzaamheidsverslag rapporteert over alle niet-financiële aspecten met een maatschappelijk relevantie van een organisatie. Het raamwerk dat hiervoor kan worden gebruikt is het "Global Reporting Initiative" (GRI), een de facto standaard als het gaat om de publicatie van economische, sociale en milieu-informatie (www.globalreporting.org). Het GRI is sinds 2002 een onafhankelijke organisatie, maar werd oorspronkelijk opgericht onder de vlag van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Het heeft zijn hoofdzetel in Amsterdam. De richtlijnen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (inmiddels versie G3) zijn opgesteld door een groep van stakeholders (ondernemingen, ngo's en universiteiten). Business & Society Belgium, het Belgisch netwerk voor Corporate Social Responsability, is van oordeel dat het mogelijk is om een uitstekend verslag te publiceren volgens de laatste internationale standaarden, zonder dat dit ingewikkeld en omvangrijk moet zijn. Hierdoor kunnen ook de kleinere ondernemingen worden gemotiveerd. Ondernemingen waarvan het verslag in overeenstemming is met het GRI-kader, hebben het recht om een logo te gebruiken dat het toepassingsniveau van de standaard aanduidt. Er bestaan binnen het GRI drie toepassingsniveaus: C, B en A. Deze drie letters kunnen worden aangevuld met het teken '+' wanneer het verslag door een derde is geverifieerd. Je kan met andere woorden starten met de invulling van een beperkt aantal GRI-richtlijnen en daarop verder bouwen. Meer informatie hierover vindt u in de Praktijkgids Duurzaamheidsverslagen van Business & Society Belgium van de hand van Brigitte Hudlot (http://www.businessandsociety.be/nl/documents/view/thematische-publicaties).Sinds 1 januari 2008 moeten Zweedse overheidsvennootschappen en instanties een GRI-comform duurzaamheidsverslag uitbrengen.In België was De Duurzame Drukker (Drukkerij Ignace Wils) de allereerste Belgische KMO die in de loop van vorig jaar met een duurzaamheidsrapport naar buiten kwam. De vorm was in dit geval een uitgebreide leaflet. Weer andere bedrijven opteren er voor om twee- of driejaarlijks een allesomvattend duurzaamheidsrapport te publiceren, dat wordt afgewisseld met tussentijdse jaarlijkse rapporten waarop ingegaan wordt op één aspect uit het MVO-spectrum. Een integrale jaarverslaggeving, de combinatie van de financiële en niet-financiële verslaggeving van de organisatie, biedt de stakeholders echter de unieke mogelijkheid om in de cijfers het waarheidsgehalte van wat in het duurzaamheidrapport staat vermeld, te verifiëren. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bekroonde vorig jaar de Delhaize Group met de Award for Best Belgian Sustainability Report 2008. Aan de wedstrijd namen 43 bedrijven of organisaties deel. De duurzaamheidsverslagen voor de Award over het jaar 2009 moeten in PDF voor 15 juli 2010 verstuurd worden naar: bestbelgiansustainabilityreport@ibr-ire.be.Maatschappelijk verantwoord ondernemen "Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. Enkel voldoen aan de wettelijke vereisten volstaat niet. Het gaat hem juist over initiatieven en acties die verder gaan dan de geldende wetgeving. MVO heeft daarom een vrijwillig karakter en gaat uit van de onderneming zelf," staat op de website van www.mvovlaanderen.be te lezen. De drie dimensies Profit, People en Planet worden op geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering meegenomen."Er zijn nog veel andere dingen buiten het financiële waarover je iets kan vertellen," zegt Ilse Moens, Director bij PricewaterhouseCoopers. "Een duurzaamheidsverslag kan bijdragen tot imago- en reputatieversterking en laat je pro-actief nadenken over de uitdagingen en dilemma's van de toekomst. Het kan leiden tot betere financiële prestaties en een verhoogde rendabiliteit via o.a. een betere eco-efficiëntie.Bedrijven en organisaties die het ernstig menen met maatschappelijk verantwoord ondernemen, leven en ademen duurzaamheid. Duurzaamheid is gekoppeld aan de kernactiviteiten en heeft een draagvlak bij het topmanagement. "Een duurzaamheidsverslag is niet alleen een communicatie- maar in de eerste plaats een beleidsinstrument. Het geeft een antwoord op maatschappelijk relevante vragen (de zogenaamde materialiteit of relevantie uit de G3-richtlijnen). Het is belangrijk om weten wat er bij de stakeholders leeft. Een duurzaamheidsverslag is echter niet alleen iets voor grote ondernemingen. Je kan inventariseren wat reeds aanwezig is en je laten gidsen door de GRI-richtlijnen. Je zal versteld staan hoever je hiermee al geraakt", zegt Peter Wollaert, General Manager van de netwerkorganisatie Kauri, die bedrijven en verenigingen aanmoedigt een duurzaamheidsrapport op te stellen .