Of de publicatie (door de ECMA - de Europese associatie van kartonproducenten) van een 'gids met goede praktijken' die de veiligheid van het karton voor voedingsverpakkingen moeten garanderen, daarmee te maken heeft, weten we niet. Die gids, die als een referentiedocument opgesteld is, maakt echter wel duidelijk hoe men het risico kan beperken dat karton de geur- en smaakeigenschappen van de voedingsmiddelen zou wijzigen of de voedingsmiddelen zou vervuilen. De gids behandelt de volledige productieketen, van de aankoop van de grondstoffen tot de productie, de verklaringen met betrekking tot de eenvormigheid, de opslag en de levering. Hij bevat ook een hoofdstuk over de drukinkten. De gids zal geregeld bijgewerkt worden. Hij is gratis te downloaden van op [de website van de ECMA].

http://www.ecma.org/files_content/GMP%20Version%201%200%2019-9-2011.pdf

Of de publicatie (door de ECMA - de Europese associatie van kartonproducenten) van een 'gids met goede praktijken' die de veiligheid van het karton voor voedingsverpakkingen moeten garanderen, daarmee te maken heeft, weten we niet. Die gids, die als een referentiedocument opgesteld is, maakt echter wel duidelijk hoe men het risico kan beperken dat karton de geur- en smaakeigenschappen van de voedingsmiddelen zou wijzigen of de voedingsmiddelen zou vervuilen. De gids behandelt de volledige productieketen, van de aankoop van de grondstoffen tot de productie, de verklaringen met betrekking tot de eenvormigheid, de opslag en de levering. Hij bevat ook een hoofdstuk over de drukinkten. De gids zal geregeld bijgewerkt worden. Hij is gratis te downloaden van op [de website van de ECMA].http://www.ecma.org/files_content/GMP%20Version%201%200%2019-9-2011.pdf