De Duitse constructeur heeft een omzet van 682,9 miljoen geboekt, dat is 7,7% meer dan tijdens het eerste halfjaar van 2010. Vooral de afdeling vellenpersen, die een groei van bijna 30% kende, droeg tot dat resultaat bij. De rotatiepersen en speciale persen boekten nog een lichte achteruitgang van 8%. De algemene vooruitzichten zijn goed: tijdens het eerste semester werd voor 614 miljoen euro bestellingen geboekt, 13,5% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Bovendien gaan zowel de vellenpersen als de rotatiepersen erop vooruit. De stabiele verkoop en de gerealiseerde besparingen hebben KBA in staat gesteld om zijn exploitatieverlies tot 7,3 miljoen euro terug te dringen (18,9 miljoen euro tijdens het eerste semester van 2010).

Heidelberg, de concurrent van KBA, heeft voor het eerste trimester van het boekjaar (van april tot juni) stabiele cijfers bekendgemaakt. De omzet, 544 miljoen euro, ligt iets lager dan in dezelfde periode van vorig jaar (- 3,4%), maar het exploitatieresultaat is wel verbeterd. Heidelberg heeft zijn trimesterverliezen tot 25 miljoen euro verminderd (tegenover 35 miljoen euro vorig jaar). Heidelberg heeft nog altijd de ambitie om in het boekjaar 2011-2012 weer een resultaat in evenwicht te boeken.

De Duitse constructeur heeft een omzet van 682,9 miljoen geboekt, dat is 7,7% meer dan tijdens het eerste halfjaar van 2010. Vooral de afdeling vellenpersen, die een groei van bijna 30% kende, droeg tot dat resultaat bij. De rotatiepersen en speciale persen boekten nog een lichte achteruitgang van 8%. De algemene vooruitzichten zijn goed: tijdens het eerste semester werd voor 614 miljoen euro bestellingen geboekt, 13,5% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Bovendien gaan zowel de vellenpersen als de rotatiepersen erop vooruit. De stabiele verkoop en de gerealiseerde besparingen hebben KBA in staat gesteld om zijn exploitatieverlies tot 7,3 miljoen euro terug te dringen (18,9 miljoen euro tijdens het eerste semester van 2010). Heidelberg, de concurrent van KBA, heeft voor het eerste trimester van het boekjaar (van april tot juni) stabiele cijfers bekendgemaakt. De omzet, 544 miljoen euro, ligt iets lager dan in dezelfde periode van vorig jaar (- 3,4%), maar het exploitatieresultaat is wel verbeterd. Heidelberg heeft zijn trimesterverliezen tot 25 miljoen euro verminderd (tegenover 35 miljoen euro vorig jaar). Heidelberg heeft nog altijd de ambitie om in het boekjaar 2011-2012 weer een resultaat in evenwicht te boeken.