Het nieuwe framework is een update van een verouderde beleidsnota van 1998. Nieuwe vormen van industrie zoals groene chemie en bio-energie zijn er sindsdien bij gekomen en vormen nieuwe uitdagingen voor het duurzaam bosbeheer.

De lidstaten zullen in 2020 moeten aantonen dat alle bossen duurzaam worden beheerd. Daarvoor worden door Europa tegen 2015 objectieve en ambitieuze criteria ontwikkeld.

Het document stelt ook prioriteiten voor het gebruik van houtgebaseerde producten voor. Hergebruik en recycling komen in de hiërarchie voor bio-energie te staan. Dat wordt toegejuicht door CEPI (de vereniging van de Europese papierindustrie) en is in lijn met de opvattingen van de milieucommissie van het Europees Parlement.

De bos-gerelateerde beleidspolitiek wordt samengebracht en er worden een aantal strategische oriëntaties voor verschillende gebieden geformuleerd. Voor het klimaat bijvoorbeeld, moeten de lidstaten tegen midden 2014 laten zien hoe zij denken het mitigatiepotentieel van bossen te verhogen. Ook acties voor het beschermen van de biodiversiteit zijn in het document opgenomen. U kan het document via de link bekijken.

Het nieuwe framework is een update van een verouderde beleidsnota van 1998. Nieuwe vormen van industrie zoals groene chemie en bio-energie zijn er sindsdien bij gekomen en vormen nieuwe uitdagingen voor het duurzaam bosbeheer.De lidstaten zullen in 2020 moeten aantonen dat alle bossen duurzaam worden beheerd. Daarvoor worden door Europa tegen 2015 objectieve en ambitieuze criteria ontwikkeld. Het document stelt ook prioriteiten voor het gebruik van houtgebaseerde producten voor. Hergebruik en recycling komen in de hiërarchie voor bio-energie te staan. Dat wordt toegejuicht door CEPI (de vereniging van de Europese papierindustrie) en is in lijn met de opvattingen van de milieucommissie van het Europees Parlement.De bos-gerelateerde beleidspolitiek wordt samengebracht en er worden een aantal strategische oriëntaties voor verschillende gebieden geformuleerd. Voor het klimaat bijvoorbeeld, moeten de lidstaten tegen midden 2014 laten zien hoe zij denken het mitigatiepotentieel van bossen te verhogen. Ook acties voor het beschermen van de biodiversiteit zijn in het document opgenomen. U kan het document via de link bekijken.