Op basis van een studie - 'Het ecosysteem van de waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector' - hebben de sociale partners een lijst van maatregelen opgesteld die ze bij de overheid willen promoten. In hun advies nemen de sociale partners een reeks van politieke aanbevelingen op om in samenwerking met de overheid (op alle niveaus) de sector op te tillen en zijn milieuvriendelijke imago weer op te poetsen. Want "sommige beslissingen van de overheid kunnen de gezondheid van de waardeketen positief of negatief beïnvloeden," stelt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Het advies draagt als titel 'Samen met de overheid werken aan een sterke circulaire waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector'.

Context en voorgestelde politieke maatregelen

Volgens de gegevens van 2015 telt de papier-, grafische en uitgeverijsector iets meer dan 32.000 werknemers en meer dan 9.000 zelfstandigen en zelfstandige helpers. In 2014 bedroeg de omzet van de papierindustrie in België meer dan vijf miljard euro, die van de grafische sector zes miljard euro. Toch is de sector van oordeel dat ze onder zware druk staat. De concurrentie van de elektronica en van buitenlandse bedrijven, meer bepaald uit China, kunnen de sector die de voorbije jaren al veel banen verloren heeft zien gaan, ernstig bedreigen. De sector is bovendien van mening dat ze onterecht een slecht milieu-imago bij het publiek heeft. "Maar 90% van het papier dat in België geproduceerd wordt, wordt gerecycled, wat beter is dan het Europese gemiddelde van 75%. De sector investeert ook zwaar in nieuwe productietechnieken, zoals de inkjettechnologie en de computer-to-print, waarmee het mogelijk is om het verbruik van grondstoffen en materialen aanzienlijk te verminderen," stelt De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vast.

De eerste aanbeveling bestaat er dan ook in om de sector opnieuw een positief milieu-imago te bezorgen door de bevolking beter te informeren. Vervolgens wil de sector dat de regering duurzame transformatie-initiatieven ondersteunt om op termijn tot een 100% circulaire economie te komen. De sector vraagt ook om de vrije keuze tussen een elektronische of papieren factuur te behouden. En dat papieren zakken als een duurzaam alternatief beschouwd zouden worden voor plastic zakjes. Op economisch niveau wil de sector dat de regering een adequate anti-dumping regelgeving opstelt omdat de sector zich zorgen maakt over de mogelijke erkenning van China als markteconomie. De sector wil ook een BTW-tarief van 6% voor al het niet-reclamedrukwerk. En voor de uitgeverijsector vragen de sociale partners om de BTW voor papieren en digitale publicaties coherent naar beneden gelijk te schakelen om de negatieve effecten van de digitalisering tegen te gaan.

Op basis van een studie - 'Het ecosysteem van de waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector' - hebben de sociale partners een lijst van maatregelen opgesteld die ze bij de overheid willen promoten. In hun advies nemen de sociale partners een reeks van politieke aanbevelingen op om in samenwerking met de overheid (op alle niveaus) de sector op te tillen en zijn milieuvriendelijke imago weer op te poetsen. Want "sommige beslissingen van de overheid kunnen de gezondheid van de waardeketen positief of negatief beïnvloeden," stelt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Het advies draagt als titel 'Samen met de overheid werken aan een sterke circulaire waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector'.Context en voorgestelde politieke maatregelenVolgens de gegevens van 2015 telt de papier-, grafische en uitgeverijsector iets meer dan 32.000 werknemers en meer dan 9.000 zelfstandigen en zelfstandige helpers. In 2014 bedroeg de omzet van de papierindustrie in België meer dan vijf miljard euro, die van de grafische sector zes miljard euro. Toch is de sector van oordeel dat ze onder zware druk staat. De concurrentie van de elektronica en van buitenlandse bedrijven, meer bepaald uit China, kunnen de sector die de voorbije jaren al veel banen verloren heeft zien gaan, ernstig bedreigen. De sector is bovendien van mening dat ze onterecht een slecht milieu-imago bij het publiek heeft. "Maar 90% van het papier dat in België geproduceerd wordt, wordt gerecycled, wat beter is dan het Europese gemiddelde van 75%. De sector investeert ook zwaar in nieuwe productietechnieken, zoals de inkjettechnologie en de computer-to-print, waarmee het mogelijk is om het verbruik van grondstoffen en materialen aanzienlijk te verminderen," stelt De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vast.De eerste aanbeveling bestaat er dan ook in om de sector opnieuw een positief milieu-imago te bezorgen door de bevolking beter te informeren. Vervolgens wil de sector dat de regering duurzame transformatie-initiatieven ondersteunt om op termijn tot een 100% circulaire economie te komen. De sector vraagt ook om de vrije keuze tussen een elektronische of papieren factuur te behouden. En dat papieren zakken als een duurzaam alternatief beschouwd zouden worden voor plastic zakjes. Op economisch niveau wil de sector dat de regering een adequate anti-dumping regelgeving opstelt omdat de sector zich zorgen maakt over de mogelijke erkenning van China als markteconomie. De sector wil ook een BTW-tarief van 6% voor al het niet-reclamedrukwerk. En voor de uitgeverijsector vragen de sociale partners om de BTW voor papieren en digitale publicaties coherent naar beneden gelijk te schakelen om de negatieve effecten van de digitalisering tegen te gaan.