De crisis houdt aan en economen lijken het hier alvast over eens: de economische impact zal in twee fases duidelijk worden. Aangezien de handelscyclus geheel of gedeeltelijk stilvalt, zullen veel ondernemingen met een tekort aan liquiditeiten te kampen krijgen en over onvoldoende middelen beschikken om betalingsverplichtingen na te komen. Zodra ondernemingen hun activiteiten hervatten, wordt hun solvabiliteit een cruciale factor. Die bepaalt namelijk de mate waarin bedrijven extra financiële middelen kunnen lenen (en terugbetalen) om door te starten.

Het is geen geheim dat het water op dat vlak bij veel kmo's ook voor de crisis al aan de lippen stond. Hoe kleiner een bedrijf, des te kwetsbaarder. En laat ons land nu net vooral met kleine ondernemingen bezaaid zijn. Van de 1.370.000 actieve ondernemingen hebben er maar liefst 1.120.000 geen enkele werknemer in loondienst.

Ondertussen zitten we al zes weken in lockdown en worden bedrijven met een aanzienlijke vertraging of zelfs volledige stilstand van hun activiteiten geconfronteerd. Daarom onderzocht Trends Business Information, de afdeling van Roularta Media Group die gespecialiseerd is in handelsinformatie, de impact van de coronacrisis op onze ondernemingen. Via een stresstest wordt gemeten in welke mate en hoe lang een bedrijf weerbaar is in dergelijke context.

Sectoranalyse kmo's

Voor die kmo-stresstest baseert Trends Business Information zich op 273.000 jaarrekeningen van micro-ondernemingen, waarbij ook de solvabiliteit per sector onder de loep genomen wordt. Bedrijven die een jaarrekening neerleggen worden individueel geanalyseerd, terwijl we voor ondernemingen zonder balans - bijvoorbeeld zelfstandigen - de sectormediaan als referentie nemen.

De hamvraag is hoeveel weken een onderneming kan standhouden vooraleer ze onder vier belangrijke solvabiliteitsdrempels duikt:

? Een onderneming met een solvabiliteit van minstens 25% is solvabel.

? Een onderneming met een solvabiliteit tussen 15% en 25% is kwetsbaar.

? Een onderneming met een solvabiliteit tussen 0% en 15% is zeer kwetsbaar.

? Een onderneming met een negatieve solvabiliteit is virtueel failliet.

Hoe lang houden kmo's stand zonder dat boekjaar verlieslatend te worden?

Voor een aantal belangrijke sectoren lijkt er niet meteen een groot probleem te zijn. De bedrijven uit de gezondheidszorg, IT en zelfs de bouw zijn voldoende weerbaar. Ze zullen over het algemeen het einde van de lockdown halen en de schade beperken tot een misschien wel stevige knauw in hun bedrijfsresultaat.

Voor andere activiteiten ziet het er echter veel minder rooskleurig uit. De sector dranken kan de situatie 7 weken aan, de horeca 5 weken, sport en vrije tijd 5 weken, kleinhandel 7 weken en groothandel 8 weken. Die sectoren zitten dus nu al op het kantelpunt om verlieslatend te worden. Aangezien die ondernemingen de draad ook pas als laatste weer zullen kunnen opnemen, dreigt 2020 vooral voor hen een gitzwart jaar te worden.

Als de verliezen zich opstapelen, wanneer duikt een onderneming onder 25% solvabiliteit?

Drukkerijen, IT en wetenschappelijke activiteiten hebben een goede solvabiliteit. Zelfs met een bescheiden eigen vermogen - het zijn micro-ondernemingen - kunnen ze aanzienlijke verliezen aan vooraleer onder de 25% solvabiliteit te duiken. Heel wat andere sectoren haalden die drempel echter voor de crisis al niet: landbouw, voedingsindustrie, bouw, garages en concessiehouders, verschaffen van accomodatie, cafés en restaurants. De sector vervaardiging van meubels haalde het niveau nog net maar zal waarschijnlijk onder de fameuze 25% duiken als de crisis meer dan 18 weken duurt (15 om verlieslatend te worden en slechts 3 om de drempel niet meer te halen).

Drempel van 15% solvabiliteit

Hier spreken we al van overleven of niet. Eénmaal onder die grens, neemt het aantal faillissementen een steile vlucht. Gelukkig zijn er slechts enkele sectoren waarvan de mediaan onder dat niveau ligt. De horeca staat er echter bijzonder slecht voor. De sector verschaffen van accomodatie zakt na 9 weken onder de drempel - dat is dus op 11 mei - terwijl restaurants en cafés dat na 15 weken of eind juni doen. Toch is er een activiteit die het nog harder te verduren heeft: de sector sport en vrije tijd duikt op 4 mei onder de 15%.

Drempel van 0% solvabiliteit

Zodra een onderneming de nulgrens bereikt, is het eigen vermogen volledig opgepeuzeld en hangt ze voor de financiering volledig van derden af. Ondanks dramatische individuele gevallen, dreigt de mediaan van geen enkele sector op korte termijn in een negatieve solvabiliteit terecht te komen. De sector persoonlijke diensten lijkt het minst goed gewapend en kan de situatie maximaal 43 weken volhouden.

Individuele screening

De individuele stresstest is zowel voor kleine bedrijven als kmo's en grote ondernemingen beschikbaar. Trends Business Information biedt de mogelijkheid om die via online platformen te consulteren of klanten- en leveranciersbestand te verrijken met de weerbaarheidsscore.

De crisis houdt aan en economen lijken het hier alvast over eens: de economische impact zal in twee fases duidelijk worden. Aangezien de handelscyclus geheel of gedeeltelijk stilvalt, zullen veel ondernemingen met een tekort aan liquiditeiten te kampen krijgen en over onvoldoende middelen beschikken om betalingsverplichtingen na te komen. Zodra ondernemingen hun activiteiten hervatten, wordt hun solvabiliteit een cruciale factor. Die bepaalt namelijk de mate waarin bedrijven extra financiële middelen kunnen lenen (en terugbetalen) om door te starten.Het is geen geheim dat het water op dat vlak bij veel kmo's ook voor de crisis al aan de lippen stond. Hoe kleiner een bedrijf, des te kwetsbaarder. En laat ons land nu net vooral met kleine ondernemingen bezaaid zijn. Van de 1.370.000 actieve ondernemingen hebben er maar liefst 1.120.000 geen enkele werknemer in loondienst.Ondertussen zitten we al zes weken in lockdown en worden bedrijven met een aanzienlijke vertraging of zelfs volledige stilstand van hun activiteiten geconfronteerd. Daarom onderzocht Trends Business Information, de afdeling van Roularta Media Group die gespecialiseerd is in handelsinformatie, de impact van de coronacrisis op onze ondernemingen. Via een stresstest wordt gemeten in welke mate en hoe lang een bedrijf weerbaar is in dergelijke context.Sectoranalyse kmo'sVoor die kmo-stresstest baseert Trends Business Information zich op 273.000 jaarrekeningen van micro-ondernemingen, waarbij ook de solvabiliteit per sector onder de loep genomen wordt. Bedrijven die een jaarrekening neerleggen worden individueel geanalyseerd, terwijl we voor ondernemingen zonder balans - bijvoorbeeld zelfstandigen - de sectormediaan als referentie nemen.De hamvraag is hoeveel weken een onderneming kan standhouden vooraleer ze onder vier belangrijke solvabiliteitsdrempels duikt:? Een onderneming met een solvabiliteit van minstens 25% is solvabel.? Een onderneming met een solvabiliteit tussen 15% en 25% is kwetsbaar.? Een onderneming met een solvabiliteit tussen 0% en 15% is zeer kwetsbaar.? Een onderneming met een negatieve solvabiliteit is virtueel failliet.Hoe lang houden kmo's stand zonder dat boekjaar verlieslatend te worden?Voor een aantal belangrijke sectoren lijkt er niet meteen een groot probleem te zijn. De bedrijven uit de gezondheidszorg, IT en zelfs de bouw zijn voldoende weerbaar. Ze zullen over het algemeen het einde van de lockdown halen en de schade beperken tot een misschien wel stevige knauw in hun bedrijfsresultaat.Voor andere activiteiten ziet het er echter veel minder rooskleurig uit. De sector dranken kan de situatie 7 weken aan, de horeca 5 weken, sport en vrije tijd 5 weken, kleinhandel 7 weken en groothandel 8 weken. Die sectoren zitten dus nu al op het kantelpunt om verlieslatend te worden. Aangezien die ondernemingen de draad ook pas als laatste weer zullen kunnen opnemen, dreigt 2020 vooral voor hen een gitzwart jaar te worden.Als de verliezen zich opstapelen, wanneer duikt een onderneming onder 25% solvabiliteit?Drukkerijen, IT en wetenschappelijke activiteiten hebben een goede solvabiliteit. Zelfs met een bescheiden eigen vermogen - het zijn micro-ondernemingen - kunnen ze aanzienlijke verliezen aan vooraleer onder de 25% solvabiliteit te duiken. Heel wat andere sectoren haalden die drempel echter voor de crisis al niet: landbouw, voedingsindustrie, bouw, garages en concessiehouders, verschaffen van accomodatie, cafés en restaurants. De sector vervaardiging van meubels haalde het niveau nog net maar zal waarschijnlijk onder de fameuze 25% duiken als de crisis meer dan 18 weken duurt (15 om verlieslatend te worden en slechts 3 om de drempel niet meer te halen).Drempel van 15% solvabiliteitHier spreken we al van overleven of niet. Eénmaal onder die grens, neemt het aantal faillissementen een steile vlucht. Gelukkig zijn er slechts enkele sectoren waarvan de mediaan onder dat niveau ligt. De horeca staat er echter bijzonder slecht voor. De sector verschaffen van accomodatie zakt na 9 weken onder de drempel - dat is dus op 11 mei - terwijl restaurants en cafés dat na 15 weken of eind juni doen. Toch is er een activiteit die het nog harder te verduren heeft: de sector sport en vrije tijd duikt op 4 mei onder de 15%.Drempel van 0% solvabiliteitZodra een onderneming de nulgrens bereikt, is het eigen vermogen volledig opgepeuzeld en hangt ze voor de financiering volledig van derden af. Ondanks dramatische individuele gevallen, dreigt de mediaan van geen enkele sector op korte termijn in een negatieve solvabiliteit terecht te komen. De sector persoonlijke diensten lijkt het minst goed gewapend en kan de situatie maximaal 43 weken volhouden.Individuele screeningDe individuele stresstest is zowel voor kleine bedrijven als kmo's en grote ondernemingen beschikbaar. Trends Business Information biedt de mogelijkheid om die via online platformen te consulteren of klanten- en leveranciersbestand te verrijken met de weerbaarheidsscore.