Tot nu toe was het voor de lidstaten verboden om een verlaagd btw-tarief in te voeren voor e-boeken en andere digitale publicaties. De bijzondere btw-regeling die voor de hele elektronische handel geldt, laat dat niet toe, bevestigde het Europees Hof vorig jaar nog in een arrest. Daarom stelde Europese Commissie een wetswijziging voor.

Het Europees Parlement schaarde zich al in juni 2017 achter het voorstel, maar in de Raad, waar de lidstaten het dossier unaniem moesten goedkeuren, geraakte de tekst geblokkeerd. Tsjechië weigerde het licht op groen te zetten omdat het bakzeil had gehaald in een andere fiscaal dossier.

Geen dubbele standaard meer

Bijna twee jaar na de publicatie van het Commissievoorstel, gaat Praag nu toch overstag. De Europese ministers van Financiën zetten het licht op groen. Dankzij de richtlijn krijgen de lidstaten nu de mogelijkheid hetzelfde verlaagde, superverlaagde of nultarief toe te passen op elektronische publicaties. De enige voorwaarde is dat die tarieven ook gelden voor publicaties op fysieke dragers. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) belooft het dossier zo snel mogelijk voor te leggen aan de regering.

Tom Vandenkendelaere (CD&V), die het dossier vorig jaar door het Europees Parlement loodste, is tevreden. "Een mogelijke btw-verlaging voor digitale publicaties is eigenlijk de logica zelf. Waarom zou je een dubbele standaard hanteren en een online krant zwaarder belasten dan een papieren krant?"

Omdat één land er in geslaagd is het verlaagde btw-tarief tegen te houden, pleit Vandenkendelaere ervoor om fiscale dossiers in de Raad met een gekwalificeerde meerderheid goed te keuren, in plaats van met unanimiteit. "Het is een kwestie van gezond verstand. Een snel veranderende wereld vraagt snelle en efficiënte besluitvorming, ook in fiscale materies."

Bron: Belga

Tot nu toe was het voor de lidstaten verboden om een verlaagd btw-tarief in te voeren voor e-boeken en andere digitale publicaties. De bijzondere btw-regeling die voor de hele elektronische handel geldt, laat dat niet toe, bevestigde het Europees Hof vorig jaar nog in een arrest. Daarom stelde Europese Commissie een wetswijziging voor.Het Europees Parlement schaarde zich al in juni 2017 achter het voorstel, maar in de Raad, waar de lidstaten het dossier unaniem moesten goedkeuren, geraakte de tekst geblokkeerd. Tsjechië weigerde het licht op groen te zetten omdat het bakzeil had gehaald in een andere fiscaal dossier.Geen dubbele standaard meerBijna twee jaar na de publicatie van het Commissievoorstel, gaat Praag nu toch overstag. De Europese ministers van Financiën zetten het licht op groen. Dankzij de richtlijn krijgen de lidstaten nu de mogelijkheid hetzelfde verlaagde, superverlaagde of nultarief toe te passen op elektronische publicaties. De enige voorwaarde is dat die tarieven ook gelden voor publicaties op fysieke dragers. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) belooft het dossier zo snel mogelijk voor te leggen aan de regering.Tom Vandenkendelaere (CD&V), die het dossier vorig jaar door het Europees Parlement loodste, is tevreden. "Een mogelijke btw-verlaging voor digitale publicaties is eigenlijk de logica zelf. Waarom zou je een dubbele standaard hanteren en een online krant zwaarder belasten dan een papieren krant?"Omdat één land er in geslaagd is het verlaagde btw-tarief tegen te houden, pleit Vandenkendelaere ervoor om fiscale dossiers in de Raad met een gekwalificeerde meerderheid goed te keuren, in plaats van met unanimiteit. "Het is een kwestie van gezond verstand. Een snel veranderende wereld vraagt snelle en efficiënte besluitvorming, ook in fiscale materies."Bron: Belga