Het aangenomen voorstel staat lidstaten toe de BTW op elektronische publicaties te verlagen tot het niveau dat voor de gedrukte versies geldt. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) leidde de onderhandelingen over het BTW-tarief voor boeken, kranten en magazines: "De markt van de e-boeken doet het erg goed en is sterk gegroeid in de afgelopen 10 jaar. Vandaag houdt het geen steek om een dubbele standaard te hanteren en een online krant zwaarder te belasten dan een papieren krant die je in de krantenwinkel koopt. Deze nieuwe richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid het verlaagde BTW -tarief toe te passen op e-boeken, kranten en tijdschriften, waardoor auteurs, uitgevers en boekhandelaars maximaal gebruik kunnen maken van dit nieuwe platform."

Het aangenomen voorstel staat lidstaten toe de BTW op elektronische publicaties te verlagen tot het niveau dat voor de gedrukte versies geldt. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) leidde de onderhandelingen over het BTW-tarief voor boeken, kranten en magazines: "De markt van de e-boeken doet het erg goed en is sterk gegroeid in de afgelopen 10 jaar. Vandaag houdt het geen steek om een dubbele standaard te hanteren en een online krant zwaarder te belasten dan een papieren krant die je in de krantenwinkel koopt. Deze nieuwe richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid het verlaagde BTW -tarief toe te passen op e-boeken, kranten en tijdschriften, waardoor auteurs, uitgevers en boekhandelaars maximaal gebruik kunnen maken van dit nieuwe platform."