De enquête Two Sides Trend Tracker analyseert om de twee jaar de voorkeuren en percepties van de consument met betrekking tot papier, gedrukte informatie en verpakkingen in papier en karton. In 2021 bevestigde het onderzoek van Two Sides wat de drukkerijen op het dieptepunt van de pandemie ervaren hadden: een groeiende voorkeur voor digitale media ten koste van papieren dragers. Twee jaar later brengt het nieuwe onderzoek van Two Sides aan het licht dat de trend omgebogen is. Sinds 2021 is de voorkeur van de consument voor gedrukte informatie er significant op vooruitgegaan.

Voor dit grootschalige onderzoek werden 10.000 mensen uit 16 landen ondervraagd, daaronder 6.800 mensen uit Europa. "Omdat we in 2017 en 2021 al hetzelfde onderzoek uitgevoerd hadden, kunnen we over een langere periode zien hoe de perceptie evolueert. Dat stelt ons in staat om op bepaalde trends te wijzen, meer bepaald het effect dat de pandemie op de leesgewoonten van de consumenten had, en de terugkeer naar vorige gewoonten sinds het eind van de pandemie."

Voorkeur voor boeken en tijdschriften

"Ondanks de sterke groei van de online media en de algemene achteruitgang van de gedrukte communicatie tijdens Covid-19 is het duidelijk dat heel wat consumenten gedrukte informatie nog altijd naar waarde schatten en hun oude gewoontes weer opgenomen hebben", verklaart Jonathan Tame, algemeen directeur van Two Sides Europe. "Veel mensen grijpen weer terug naar print, meer bepaald in de vorm van boeken en tijdschriften."

De enquête brengt aan het licht dat het percentage mensen dat er in Europa de voorkeur aan geeft om een gedrukt boek te lezen, nu 65 procent bedraagt tegenover 53 procent in 2021. De voorkeur voor gedrukte tijdschriften is van 35 procent tot 51 procent gestegen. Bij kranten en catalogi zien we eveneens een positieve trend, van 26 procent tot 31 procent. Net als bij het reclamedrukwerk, van 21 procent tot 33 procent. Ook de voorkeur voor facturen en afrekeningen op papier groeit, van 19 procent tot 38 procent.

Print om te leren en begrijpen

De enquête polste ook naar de voordelen die de consument bij het lezen van gedrukte informatie ervaart. Daaruit blijkt dat 52 procent van de respondenten het eens zijn (of het helemaal eens zijn) met de volgende bewering: "Ik denk dat kinderen en studenten met gedrukte boeken en cursussen beter leren dan met digitale boeken en cursussen". Zestien procent was het daar niet mee eens of helemaal niet mee eens. Met de stelling "Ik begrijp informatie beter wanneer ik het nieuws op papier lees, veeleer dan online" ging 45 procent van de ondervraagde personen akkoord - 28 procent van de respondenten ging niet akkoord.

Verscheidene universitaire onderzoeken hadden al de belangrijke rol van het drukwerk in het onderwijs en bij het verwerken en begrijpen van complexe informatie aangetoond. Jonathan Tame: "Deze enquête brengt een aantal opmerkelijke feiten aan het licht, over print en over de talrijke voordelen die het burgers en consumenten te bieden heeft".

De enquête Two Sides Trend Tracker analyseert om de twee jaar de voorkeuren en percepties van de consument met betrekking tot papier, gedrukte informatie en verpakkingen in papier en karton. In 2021 bevestigde het onderzoek van Two Sides wat de drukkerijen op het dieptepunt van de pandemie ervaren hadden: een groeiende voorkeur voor digitale media ten koste van papieren dragers. Twee jaar later brengt het nieuwe onderzoek van Two Sides aan het licht dat de trend omgebogen is. Sinds 2021 is de voorkeur van de consument voor gedrukte informatie er significant op vooruitgegaan.Voor dit grootschalige onderzoek werden 10.000 mensen uit 16 landen ondervraagd, daaronder 6.800 mensen uit Europa. "Omdat we in 2017 en 2021 al hetzelfde onderzoek uitgevoerd hadden, kunnen we over een langere periode zien hoe de perceptie evolueert. Dat stelt ons in staat om op bepaalde trends te wijzen, meer bepaald het effect dat de pandemie op de leesgewoonten van de consumenten had, en de terugkeer naar vorige gewoonten sinds het eind van de pandemie.""Ondanks de sterke groei van de online media en de algemene achteruitgang van de gedrukte communicatie tijdens Covid-19 is het duidelijk dat heel wat consumenten gedrukte informatie nog altijd naar waarde schatten en hun oude gewoontes weer opgenomen hebben", verklaart Jonathan Tame, algemeen directeur van Two Sides Europe. "Veel mensen grijpen weer terug naar print, meer bepaald in de vorm van boeken en tijdschriften."De enquête brengt aan het licht dat het percentage mensen dat er in Europa de voorkeur aan geeft om een gedrukt boek te lezen, nu 65 procent bedraagt tegenover 53 procent in 2021. De voorkeur voor gedrukte tijdschriften is van 35 procent tot 51 procent gestegen. Bij kranten en catalogi zien we eveneens een positieve trend, van 26 procent tot 31 procent. Net als bij het reclamedrukwerk, van 21 procent tot 33 procent. Ook de voorkeur voor facturen en afrekeningen op papier groeit, van 19 procent tot 38 procent.De enquête polste ook naar de voordelen die de consument bij het lezen van gedrukte informatie ervaart. Daaruit blijkt dat 52 procent van de respondenten het eens zijn (of het helemaal eens zijn) met de volgende bewering: "Ik denk dat kinderen en studenten met gedrukte boeken en cursussen beter leren dan met digitale boeken en cursussen". Zestien procent was het daar niet mee eens of helemaal niet mee eens. Met de stelling "Ik begrijp informatie beter wanneer ik het nieuws op papier lees, veeleer dan online" ging 45 procent van de ondervraagde personen akkoord - 28 procent van de respondenten ging niet akkoord.Verscheidene universitaire onderzoeken hadden al de belangrijke rol van het drukwerk in het onderwijs en bij het verwerken en begrijpen van complexe informatie aangetoond. Jonathan Tame: "Deze enquête brengt een aantal opmerkelijke feiten aan het licht, over print en over de talrijke voordelen die het burgers en consumenten te bieden heeft".