Het Europese 'Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ)'-onderzoek vergeleek onder andere de resultaten van 54 eerdere onderzoeken, met in totaal meer dan 170.000 deelnemers, naar de verschillen tussen lezen vanaf papier of een beeldscherm. Daaruit blijkt dat - ongeacht de leeftijd of digitale ervaring van de lezer - het daadwerkelijke begrip van lange informatieve teksten groter is bij een papieren medium, vooral ook als er sprake is van tijdsdruk. Bij het lezen van verhalende teksten werd geen verschil gevonden.

De onderzoekers wijzen erop dat het lezen van lange informatieve teksten ook belangrijk bijdraagt aan de ontwikkeling van cognitieve prestaties, zoals concentratie, woordenschatvergroting en geheugen. In de uit het E-READ-onderzoek voortgekomen 'Verklaring van Stavanger' wordt er dan ook voor gepleit dat scholen en bibliotheken het lezen van papieren boeken blijven stimuleren. Ondertussen moet er gewerkt worden aan methoden en technieken om het begrijpend lezen vanaf beeldschermen te verbeteren.

Het Europese 'Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ)'-onderzoek vergeleek onder andere de resultaten van 54 eerdere onderzoeken, met in totaal meer dan 170.000 deelnemers, naar de verschillen tussen lezen vanaf papier of een beeldscherm. Daaruit blijkt dat - ongeacht de leeftijd of digitale ervaring van de lezer - het daadwerkelijke begrip van lange informatieve teksten groter is bij een papieren medium, vooral ook als er sprake is van tijdsdruk. Bij het lezen van verhalende teksten werd geen verschil gevonden.De onderzoekers wijzen erop dat het lezen van lange informatieve teksten ook belangrijk bijdraagt aan de ontwikkeling van cognitieve prestaties, zoals concentratie, woordenschatvergroting en geheugen. In de uit het E-READ-onderzoek voortgekomen 'Verklaring van Stavanger' wordt er dan ook voor gepleit dat scholen en bibliotheken het lezen van papieren boeken blijven stimuleren. Ondertussen moet er gewerkt worden aan methoden en technieken om het begrijpend lezen vanaf beeldschermen te verbeteren.