In dit verslag erkent het Europees Parlement het "beperkte toepassingsgebied van de houtproducten dat onder de huidige EU-Houtverordening valt" en roept het op om "het toepassingsgebied uit te breiden tot bijvoorbeeld gedrukte producten".

Sinds de goedkeuring van de EU-Houtverordening (EUTR) in 2010 heeft Intergraf gepleit voor uitbreiding van het toepassingsgebied tot drukwerk.

De EU-Houtverordening is een van de belangrijkste maatregelen van de Europese Unie om illegale houtkap te bestrijden. Zij heeft tot doel te voorkomen dat houtproducten die afkomstig zijn uit illegaal gekapte bossen op de Europese markt worden verkocht. Veel papieren producten vallen al onder de verordening, maar gedrukte producten niet. Miljoenen euro's aan gedrukte producten komen dus nog steeds op de Europese markt zonder enige zekerheid over de veilige herkomst van het papier.

Beatrice Klose, secretaris-generaal van Intergraf: "Illegale houtkap tast de reputatie van de grafische industrie en het imago van de gedrukte producten aan. Het is niet aanvaardbaar dat de reputatie van Europese bedrijven wordt aangetast door illegaal verkregen hout in gedrukte producten die op de Europese markt worden gebracht. Bovendien is het belangrijk dat de Europese consument erop kan vertrouwen dat de gedrukte producten die op de Europese markt worden aangetroffen geen illegaal hout bevatten."

Deze weglating van gedrukte producten uit het toepassingsgebied van het EUTR, verstoort de concurrentie tussen gedrukte producten die in de Europese Unie worden geproduceerd met grondstoffen die aan de eisen voldoen en producten die buiten de Europese Unie worden geproduceerd en die vrij kunnen worden ingevoerd en op de Europese markt kunnen worden gebracht, ongeacht de oorsprong van hun grondstoffen."

Laetitia Reynaud, beleidsadviseur bij Intergraf, verduidelijkt: "Een uitbreiding van het toepassingsgebied van het EUTR zou voor Europese drukkers geen extra administratieve lasten met zich meebrengen, aangezien het papier en karton dat zij kopen aan de voorschriften voldoet. In plaats daarvan zou het ervoor zorgen dat geïmporteerde gedrukte producten dezelfde garantie moeten bieden als Europese producten".

In dit verslag erkent het Europees Parlement het "beperkte toepassingsgebied van de houtproducten dat onder de huidige EU-Houtverordening valt" en roept het op om "het toepassingsgebied uit te breiden tot bijvoorbeeld gedrukte producten".Sinds de goedkeuring van de EU-Houtverordening (EUTR) in 2010 heeft Intergraf gepleit voor uitbreiding van het toepassingsgebied tot drukwerk.De EU-Houtverordening is een van de belangrijkste maatregelen van de Europese Unie om illegale houtkap te bestrijden. Zij heeft tot doel te voorkomen dat houtproducten die afkomstig zijn uit illegaal gekapte bossen op de Europese markt worden verkocht. Veel papieren producten vallen al onder de verordening, maar gedrukte producten niet. Miljoenen euro's aan gedrukte producten komen dus nog steeds op de Europese markt zonder enige zekerheid over de veilige herkomst van het papier.Beatrice Klose, secretaris-generaal van Intergraf: "Illegale houtkap tast de reputatie van de grafische industrie en het imago van de gedrukte producten aan. Het is niet aanvaardbaar dat de reputatie van Europese bedrijven wordt aangetast door illegaal verkregen hout in gedrukte producten die op de Europese markt worden gebracht. Bovendien is het belangrijk dat de Europese consument erop kan vertrouwen dat de gedrukte producten die op de Europese markt worden aangetroffen geen illegaal hout bevatten."Deze weglating van gedrukte producten uit het toepassingsgebied van het EUTR, verstoort de concurrentie tussen gedrukte producten die in de Europese Unie worden geproduceerd met grondstoffen die aan de eisen voldoen en producten die buiten de Europese Unie worden geproduceerd en die vrij kunnen worden ingevoerd en op de Europese markt kunnen worden gebracht, ongeacht de oorsprong van hun grondstoffen."Laetitia Reynaud, beleidsadviseur bij Intergraf, verduidelijkt: "Een uitbreiding van het toepassingsgebied van het EUTR zou voor Europese drukkers geen extra administratieve lasten met zich meebrengen, aangezien het papier en karton dat zij kopen aan de voorschriften voldoet. In plaats daarvan zou het ervoor zorgen dat geïmporteerde gedrukte producten dezelfde garantie moeten bieden als Europese producten".