De voorgestelde Europeseregelgeving komt voort uit een rapport over de noodzaak om werknemers het recht te geven buiten de werktijd geen digitale werkgerelateerde activiteiten (zoals e-mail, tekstberichten en telefoon) te verrichten. De overmaat aan digitale communicatiemiddelen heeft volgens het onderzoek allerlei negatieve effecten, zoals stress en concentratiegebrek. Het in 2020 sterk toegenomen thuiswerken vergroot de urgentie van regelgeving.

De Europese grafische koepelorganisatie Intergraf zegt deze ontwikkeling met belangstelling te volgen, omdat zo'n wettelijk arbeidsrecht zich potentieel ook naar andere gebieden zal uitbreiden. "Met onze 'Keep Me Posted'-campagne betogen wij al langer dat mensen in Europa een vrije keuze moeten hebben tussen digitale of gedrukte informatie. We zien dat de discussie rond papieren communicatie zich in bepaalde gebieden nu richting 'het recht op' beweegt."

In België bestaat al sinds 2018 een wet die bedrijven de mogelijkheid biedt afspraken te maken over 'het recht op onbereikbaarheid'. Frankrijk liep in 2016 al voorop in Europa met 'Le droit à la déconnexion'.

De voorgestelde Europeseregelgeving komt voort uit een rapport over de noodzaak om werknemers het recht te geven buiten de werktijd geen digitale werkgerelateerde activiteiten (zoals e-mail, tekstberichten en telefoon) te verrichten. De overmaat aan digitale communicatiemiddelen heeft volgens het onderzoek allerlei negatieve effecten, zoals stress en concentratiegebrek. Het in 2020 sterk toegenomen thuiswerken vergroot de urgentie van regelgeving.De Europese grafische koepelorganisatie Intergraf zegt deze ontwikkeling met belangstelling te volgen, omdat zo'n wettelijk arbeidsrecht zich potentieel ook naar andere gebieden zal uitbreiden. "Met onze 'Keep Me Posted'-campagne betogen wij al langer dat mensen in Europa een vrije keuze moeten hebben tussen digitale of gedrukte informatie. We zien dat de discussie rond papieren communicatie zich in bepaalde gebieden nu richting 'het recht op' beweegt."In België bestaat al sinds 2018 een wet die bedrijven de mogelijkheid biedt afspraken te maken over 'het recht op onbereikbaarheid'. Frankrijk liep in 2016 al voorop in Europa met 'Le droit à la déconnexion'.