Van Ongevalle stelt in de nieuwsbrief e-factua aan de Febelgra-leden dat twee weken geleden via de media kennis werd genomen van het voorstel van schepen Van Oppens (Groen) van de stad Leuven om een Ja-sticker in te voeren. Zoals ook Grafisch Nieuws meldde zou daarbij tevens een nieuwe belasting op de distributie van ongeadresseerd reclamedrukwerk ingevoerd worden. "Als reactie hierop werd er reeds contact opgenomen met de stad Leuven om op korte termijn rond de tafel te zitten", verklaart Febelgra.

Febelgra ondertekende in mei een overeenkomst met OVAM en minister Van den Heuvel omtrent het behoud van het huidige stickerbeleid. Van den Heuvel antwoordde begin maart tijdens een commissievergadering op vragen van Wouter Vanbesien (Groen) over de mogelijke invoering van een 'graagreclamesticker': "Uit overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is gekomen om meer in te zetten op de nee-neesticker en de ja-neesticker. Dat is een uniform systeem dat de mensen kennen en het is over heel Vlaanderen uitgerold. Mijn standpunt is duidelijk: laat ons het systeem dat nu werkt straffer promoten door de lokale besturen. Daarin moet de sector zijn deel doen door die stickers ter beschikking te stellen. Het is mee aan de lokale besturen om dit te promoten via allerlei acties. Dit systeem versterken, heeft het grootste draagvlak bij de lokale besturen in plaats van over te stappen op een ander systeem."

Volgens Groen Leuven bestaat 15,9 procent van het afval dat in 2018 in die stad werd opgehaald uit papier en karton: "Dat komt neer op 58 kg per inwoner. 29 Chauffeurs en laders van de stad Leuven gaan dagelijks de straat op om het afval op te halen. Door een belasting op ongeadresseerde post te heffen, zal niet alleen de afvalberg verkleinen, maar ook het werk van de ophalers lichter worden. Het tillen van papier- en kartonafval vormt immers een zware fysieke belasting." Op 24 juni volgt de stemming over het voorstel op de gemeenteraad.

Van Ongevalle stelt in de nieuwsbrief e-factua aan de Febelgra-leden dat twee weken geleden via de media kennis werd genomen van het voorstel van schepen Van Oppens (Groen) van de stad Leuven om een Ja-sticker in te voeren. Zoals ook Grafisch Nieuws meldde zou daarbij tevens een nieuwe belasting op de distributie van ongeadresseerd reclamedrukwerk ingevoerd worden. "Als reactie hierop werd er reeds contact opgenomen met de stad Leuven om op korte termijn rond de tafel te zitten", verklaart Febelgra.Febelgra ondertekende in mei een overeenkomst met OVAM en minister Van den Heuvel omtrent het behoud van het huidige stickerbeleid. Van den Heuvel antwoordde begin maart tijdens een commissievergadering op vragen van Wouter Vanbesien (Groen) over de mogelijke invoering van een 'graagreclamesticker': "Uit overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is gekomen om meer in te zetten op de nee-neesticker en de ja-neesticker. Dat is een uniform systeem dat de mensen kennen en het is over heel Vlaanderen uitgerold. Mijn standpunt is duidelijk: laat ons het systeem dat nu werkt straffer promoten door de lokale besturen. Daarin moet de sector zijn deel doen door die stickers ter beschikking te stellen. Het is mee aan de lokale besturen om dit te promoten via allerlei acties. Dit systeem versterken, heeft het grootste draagvlak bij de lokale besturen in plaats van over te stappen op een ander systeem."Volgens Groen Leuven bestaat 15,9 procent van het afval dat in 2018 in die stad werd opgehaald uit papier en karton: "Dat komt neer op 58 kg per inwoner. 29 Chauffeurs en laders van de stad Leuven gaan dagelijks de straat op om het afval op te halen. Door een belasting op ongeadresseerde post te heffen, zal niet alleen de afvalberg verkleinen, maar ook het werk van de ophalers lichter worden. Het tillen van papier- en kartonafval vormt immers een zware fysieke belasting." Op 24 juni volgt de stemming over het voorstel op de gemeenteraad.