De samenwerking was nochtans gepland en werd op het gezamenlijk nieuwjaarsevent van het VIGC en Febelgra op 17 januari in Wilrijk aangekondigd. Febelgra-voorzitter Denis Geers zei toen: "Samenwerking is in een krimpende markt noodzakelijk tussen alle onderdelen van de keten, ook met andere federaties. Het laatste is een opportuniteit om de dienstverlening uit te breiden en om deel uit te maken van een sterker platform om de belangen te verdedigen." Marc Vandenbroucke, de nieuwe algemeen directeur van Febelgra, plakte er meteen een datum op: "de samenwerking met inDUfed staat vanaf 1 juli gepland."

We belden met Marc Vandenbroucke om toelichting bij de beslissing van de Raad van Bestuur van Febelgra. "We zien niet af van de samenwerking met Indufed, integendeel. We willen wel onze autonomie behouden en zullen onze federatie juridisch niet laten opgaan in een koepelfederatie. We hebben de laatste maanden hard gewerkt om Febelgra een nieuw gezicht te geven met onder andere een nieuwe huisstijl en website en ons nieuwe magazine 'First Impression' dat de bestaande 'Factua' vervangt en eerstdaags in de brievenbus van onze leden valt. Tegelijkertijd hebben we strategisch nagedacht over de toekomst van de federatie. De besprekingen met inDUfed liepen al zo'n twee jaar en als gevolg van de coronacrisis werd de startdatum van de samenwerking weer naar achteren verschoven. Tegelijkertijd waren we er meer en meer van overtuigd geraakt dat de eigen identiteit van de grafimediabranche niet zomaar kon worden ingewisseld voor de voordelen van schaalgrootte. De branche heeft nood aan een eigen specifieke en kwalitatieve dienstverlening en de vrees bestond bij onze leden dat die 'dedicated service' zou verdwijnen. Vandaar de beslissing om op eigen kracht verder te gaan. Dat heeft ook consequenties. De volgende maanden zullen we de Febelgra-organisatie versterken en gaan we gespecialiseerd advies en complementaire expertise (bijvoorbeeld op het vlak van milieu) inkopen bij andere federaties die daar sterk in zijn. Dit kan mogelijks bij Indufed zijn voor bepaalde zaken en bij andere sectorfederaties voor weer andere competenties.

In die zin blijven we werken aan samenwerking om onze organisatie te verbeteren en efficiënter te maken. Verder blijven we openstaan voor schaalvoordelen en synergieën die onze branche kunnen versterken. Onze visie daaromtrent is niet gewijzigd."

De samenwerking was nochtans gepland en werd op het gezamenlijk nieuwjaarsevent van het VIGC en Febelgra op 17 januari in Wilrijk aangekondigd. Febelgra-voorzitter Denis Geers zei toen: "Samenwerking is in een krimpende markt noodzakelijk tussen alle onderdelen van de keten, ook met andere federaties. Het laatste is een opportuniteit om de dienstverlening uit te breiden en om deel uit te maken van een sterker platform om de belangen te verdedigen." Marc Vandenbroucke, de nieuwe algemeen directeur van Febelgra, plakte er meteen een datum op: "de samenwerking met inDUfed staat vanaf 1 juli gepland."We belden met Marc Vandenbroucke om toelichting bij de beslissing van de Raad van Bestuur van Febelgra. "We zien niet af van de samenwerking met Indufed, integendeel. We willen wel onze autonomie behouden en zullen onze federatie juridisch niet laten opgaan in een koepelfederatie. We hebben de laatste maanden hard gewerkt om Febelgra een nieuw gezicht te geven met onder andere een nieuwe huisstijl en website en ons nieuwe magazine 'First Impression' dat de bestaande 'Factua' vervangt en eerstdaags in de brievenbus van onze leden valt. Tegelijkertijd hebben we strategisch nagedacht over de toekomst van de federatie. De besprekingen met inDUfed liepen al zo'n twee jaar en als gevolg van de coronacrisis werd de startdatum van de samenwerking weer naar achteren verschoven. Tegelijkertijd waren we er meer en meer van overtuigd geraakt dat de eigen identiteit van de grafimediabranche niet zomaar kon worden ingewisseld voor de voordelen van schaalgrootte. De branche heeft nood aan een eigen specifieke en kwalitatieve dienstverlening en de vrees bestond bij onze leden dat die 'dedicated service' zou verdwijnen. Vandaar de beslissing om op eigen kracht verder te gaan. Dat heeft ook consequenties. De volgende maanden zullen we de Febelgra-organisatie versterken en gaan we gespecialiseerd advies en complementaire expertise (bijvoorbeeld op het vlak van milieu) inkopen bij andere federaties die daar sterk in zijn. Dit kan mogelijks bij Indufed zijn voor bepaalde zaken en bij andere sectorfederaties voor weer andere competenties.In die zin blijven we werken aan samenwerking om onze organisatie te verbeteren en efficiënter te maken. Verder blijven we openstaan voor schaalvoordelen en synergieën die onze branche kunnen versterken. Onze visie daaromtrent is niet gewijzigd."