Op vrijdag 3 april 2020 werd een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd, waarin de omschrijving van "essentieel" werd aangepast. De omschrijving luidt nu als volgt :

"130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf. Beperkt tot: het drukken van dag- en weekblad en het drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie."

Febelgra zette hard in op deze logische aanpassing van het oorspronkelijk MB dat sommige bedrijven van de sector in problemen bracht, en is tevreden met de beslissing van de Ministerraad.

De sectorfederatie van de Belgische grafische industrie verduidelijkt graag ook nog even het verschil tussen "essentieel" en "niet-essentieel" zoals dit op vandaag bestaat.

? Essentiële bedrijven :

-mogen doorwerken en hebben een inspanningsverbintenis t.o.v. hun werknemers om de regels inzake thuiswerk en social distancing na te leven. Bij niet-naleving (= niet kunnen naleven) riskeren zij geen verplichte sluiting.

-verder hebben deze bedrijven een aantal 'voordelen' door uitzonderingen op de reguliere wetgeving, zoals bv de toelating om werknemers in tijdskrediet overuren te laten presteren wanneer dit noodzakelijk is. Dit betekent dus dat een werknemer die bv oe ouderschapsverlof heeft, voor de duur van de tijdelijke maatregelen omwille van het coronavirus (voorlopig tot 19 april), overuren mag presteren op voorwaarde dat hij in een "essentieel bedrijf" is tewerkgesteld. Voor verdere info, zie ook : FAQ RVA-website

? Niet-essentiële bedrijven :

-mogen doorwerken en hebben een resultaatsverbintenis t.o.v. hun werknemers om de regels inzake thuiswerk en social distancing na te leven. D.w.z. indien deze regels niet worden nageleefd, kan de overheid deze bedrijven een boete opleggen of verplichten om te sluiten.

Deze resultaatsverbintenis houdt in :

* verplicht thuiswerk voor alle werknemers waarvan de functies zich hiertoe lenen.

* voor alle werknemers waarvoor thuiswerk niet mogelijk is, de goede naleving van de regels

voor 'social distancing' waarborgen (= verplichte inachtneming van een afstand van 1,5

meter tussen elke werkpost; gespreide pauzes; geen fysieke werkvergaderingen, etc...).

Febelgra verwijst verder naar zijn website voor meer informatie over de veel gestelde vragen i.v.m. COVID-19.

Op vrijdag 3 april 2020 werd een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd, waarin de omschrijving van "essentieel" werd aangepast. De omschrijving luidt nu als volgt :"130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf. Beperkt tot: het drukken van dag- en weekblad en het drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie."Febelgra zette hard in op deze logische aanpassing van het oorspronkelijk MB dat sommige bedrijven van de sector in problemen bracht, en is tevreden met de beslissing van de Ministerraad.De sectorfederatie van de Belgische grafische industrie verduidelijkt graag ook nog even het verschil tussen "essentieel" en "niet-essentieel" zoals dit op vandaag bestaat.? Essentiële bedrijven :-mogen doorwerken en hebben een inspanningsverbintenis t.o.v. hun werknemers om de regels inzake thuiswerk en social distancing na te leven. Bij niet-naleving (= niet kunnen naleven) riskeren zij geen verplichte sluiting.-verder hebben deze bedrijven een aantal 'voordelen' door uitzonderingen op de reguliere wetgeving, zoals bv de toelating om werknemers in tijdskrediet overuren te laten presteren wanneer dit noodzakelijk is. Dit betekent dus dat een werknemer die bv oe ouderschapsverlof heeft, voor de duur van de tijdelijke maatregelen omwille van het coronavirus (voorlopig tot 19 april), overuren mag presteren op voorwaarde dat hij in een "essentieel bedrijf" is tewerkgesteld. Voor verdere info, zie ook : FAQ RVA-website? Niet-essentiële bedrijven :-mogen doorwerken en hebben een resultaatsverbintenis t.o.v. hun werknemers om de regels inzake thuiswerk en social distancing na te leven. D.w.z. indien deze regels niet worden nageleefd, kan de overheid deze bedrijven een boete opleggen of verplichten om te sluiten. Deze resultaatsverbintenis houdt in :* verplicht thuiswerk voor alle werknemers waarvan de functies zich hiertoe lenen. * voor alle werknemers waarvoor thuiswerk niet mogelijk is, de goede naleving van de regels voor 'social distancing' waarborgen (= verplichte inachtneming van een afstand van 1,5 meter tussen elke werkpost; gespreide pauzes; geen fysieke werkvergaderingen, etc...).Febelgra verwijst verder naar zijn website voor meer informatie over de veel gestelde vragen i.v.m. COVID-19.