Uit het persbericht:

Als gevolg van de recente coronamaatregelen trok de horecasector hard aan de alarmbel en werd dit de afgelopen tijd breed uitgesmeerd in de nieuwsmedia. En terecht, want de horeca, net als de sectoren van de evenementen, cultuur en het toerisme krijgen opnieuw een harde dreun door deze tweede golf van het coronavirus.

Febelgra, de Federatie van de Belgische grafische industrie, wijst er op dat evenwel té weinig aandacht wordt geschonken aan de toeleveranciers zoals de grafische sector er één is.

"Dit is hard", zegt Marc Vandenbroucke van Febelgra, "want bepaalde spelers in onze sector worden quasi even hard getroffen omdat hun activiteiten rechtstreeks afhangen van sectoren zoals de horeca, cultuur en evenementen. Het gaat dan vooral over commercieel drukwerk en grafische ontwerpen die onze ondernemers aanleveren voor die sectoren. Denk maar aan de placemat die op restaurant onder uw bord ligt; menukaarten; tickets en brochures voor allerhande evenementen; uitnodigingen en zoveel meer. Evenzeer zien we dat onze toeleveranciers van het verenigingsleven op droog zaad zitten. Verenigingen voor ouderen, gezinnen, sportclubs en cultuur zijn reeds lange tijd beperkt in hun activiteiten."

Wij betreuren enorm dat hiervoor te weinig aandacht is. Recent (Ministrieel Besluit dd 07.10.2020) breidde bijvoorbeeld het Waals Gewest nog de forfaitaire compensatiepremie van 3500 EUR uit tot toeleveranciers in de verhuur van o.m. bloemen en planten, textiel, horeca-materiaal, e.a.

Maar waarom worden onze creatieve ondernemers van de grafische waardeketen steevast vergeten? De bedreigingen van de sector zijn nochtans genoegzaam bekend.

Ook in Vlaanderen schenken de beleidsinstanties hier vooralsnog te weinig aandacht aan. Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme is welkom, maar eerder een doekje voor het bloeden.

Federaal wordt dan weer een steunpakket voorzien van 500 miljoen euro. Of dit genoeg is voor de zeer hard getroffen sectoren die nu moeten sluiten, is zeer de vraag.

Maar wij rekenen er stellig op dat deze keer bij de uitvoering ook onze grafische sector niet vergeten wordt die zowel economisch, sociaal als cultureel een duurzame meerwaarde vormt.

Uit het persbericht:Als gevolg van de recente coronamaatregelen trok de horecasector hard aan de alarmbel en werd dit de afgelopen tijd breed uitgesmeerd in de nieuwsmedia. En terecht, want de horeca, net als de sectoren van de evenementen, cultuur en het toerisme krijgen opnieuw een harde dreun door deze tweede golf van het coronavirus.Febelgra, de Federatie van de Belgische grafische industrie, wijst er op dat evenwel té weinig aandacht wordt geschonken aan de toeleveranciers zoals de grafische sector er één is."Dit is hard", zegt Marc Vandenbroucke van Febelgra, "want bepaalde spelers in onze sector worden quasi even hard getroffen omdat hun activiteiten rechtstreeks afhangen van sectoren zoals de horeca, cultuur en evenementen. Het gaat dan vooral over commercieel drukwerk en grafische ontwerpen die onze ondernemers aanleveren voor die sectoren. Denk maar aan de placemat die op restaurant onder uw bord ligt; menukaarten; tickets en brochures voor allerhande evenementen; uitnodigingen en zoveel meer. Evenzeer zien we dat onze toeleveranciers van het verenigingsleven op droog zaad zitten. Verenigingen voor ouderen, gezinnen, sportclubs en cultuur zijn reeds lange tijd beperkt in hun activiteiten."Wij betreuren enorm dat hiervoor te weinig aandacht is. Recent (Ministrieel Besluit dd 07.10.2020) breidde bijvoorbeeld het Waals Gewest nog de forfaitaire compensatiepremie van 3500 EUR uit tot toeleveranciers in de verhuur van o.m. bloemen en planten, textiel, horeca-materiaal, e.a.Maar waarom worden onze creatieve ondernemers van de grafische waardeketen steevast vergeten? De bedreigingen van de sector zijn nochtans genoegzaam bekend.Ook in Vlaanderen schenken de beleidsinstanties hier vooralsnog te weinig aandacht aan. Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme is welkom, maar eerder een doekje voor het bloeden.Federaal wordt dan weer een steunpakket voorzien van 500 miljoen euro. Of dit genoeg is voor de zeer hard getroffen sectoren die nu moeten sluiten, is zeer de vraag.Maar wij rekenen er stellig op dat deze keer bij de uitvoering ook onze grafische sector niet vergeten wordt die zowel economisch, sociaal als cultureel een duurzame meerwaarde vormt.