Febelgra heeft een brief naar de leveranciers gestuurd met vier concrete vragen over hun bedrijfspolitiek ten opzichte van de gerechtelijke reorganisatie binnen de WCO-procedure.

In de brief staat onder andere het volgende te lezen: "Hierbij is het frappant en blijft het ons verbazen hoe bepaalde belangrijke leveranciers de openstaande schulden laten oplopen tot aanzienlijke bedragen en dit ondanks het feit dat het bedrijf in kwestie veelal reeds geruime tijd in moeilijkheden zit."

De antwoorden op de vragen moeten, zo valt nog in de brief te lezen, bij de leden enige duidelijkheid brengen omtrent de houding van leveranciers in deze en moeten ertoe bijdragen om eventuele misverstanden uit de wereld te helpen.

Febelgra ten slotte heeft als schuldeiser de laatste maanden zelf kennis kunnen nemen van reorganisatieplannen in een aantal concrete dossiers.

Febelgra heeft een brief naar de leveranciers gestuurd met vier concrete vragen over hun bedrijfspolitiek ten opzichte van de gerechtelijke reorganisatie binnen de WCO-procedure.In de brief staat onder andere het volgende te lezen: "Hierbij is het frappant en blijft het ons verbazen hoe bepaalde belangrijke leveranciers de openstaande schulden laten oplopen tot aanzienlijke bedragen en dit ondanks het feit dat het bedrijf in kwestie veelal reeds geruime tijd in moeilijkheden zit." De antwoorden op de vragen moeten, zo valt nog in de brief te lezen, bij de leden enige duidelijkheid brengen omtrent de houding van leveranciers in deze en moeten ertoe bijdragen om eventuele misverstanden uit de wereld te helpen.Febelgra ten slotte heeft als schuldeiser de laatste maanden zelf kennis kunnen nemen van reorganisatieplannen in een aantal concrete dossiers.