Casterman Printing krabbelt recht

Casterman Printing krabbelt recht

Op 29 juli laatstleden ging de Handelsrechtbank van Doornik akkoord met het continuïteitsplan van Casterman Printing. De drukkerij die door Pascal Leurquin geleid wordt, laat daarmee de procedure van de juridische reorganisatie achter zich.

Nog geen beslissing over het juridische lot van drukkerij Proost

Nog geen beslissing over het juridische lot van drukkerij Proost

De rechtbank van koophandel in Turnhout had zich op 17 juni moeten uitspreken over de solvabiliteit van drukkerij Proost. De uitspraak is echter naar dinsdag 24 juni verdaagd omdat een nieuw element opgedoken is.

Casterman Printing: intentie tot collectief ontslag

Casterman Printing: intentie tot collectief ontslag

De directie van Casterman Printing in Doornik heeft vorige maandag aan de vakbonden de intentie tot collectief ontslag bekendgemaakt. Een honderdtal banen is bedreigd. Als verklaring wordt verwezen naar de moeilijke economische context en de sector waar de prijzen en volumes onder druk staan.

WCO: het standpunt van Febelgra

WCO: het standpunt van Febelgra

Febelgra heeft haar standpunt omtrent WCO geformuleerd. Het stelt het oneigenlijk gebruik ervan aan de kaak.

Drukkerij Proost komt terecht in WCO

Drukkerij Proost komt terecht in WCO

Drukkerij Proost uit Turnhout maakt na eerdere procedures van gerechtelijke reorganisatie, opnieuw gebruik van de WCO.

'WCO-lobby Febelgra succesvol'

'WCO-lobby Febelgra succesvol'

Febelgra stelt tevreden vast dat haar lobby inzake de Wet op de continuïteit van de ondernemening (WCO) vruchten afwerpt.

Brusselse drukkerij Hayez onder WCO

Brusselse drukkerij Hayez onder WCO

Hayez Imprimeurs krijgt onder WCO een aantal maanden de tijd om financieel orde op zaken te stellen.

Drukkerij Goekint in Oostende voorlopig beschermd tegen schuldeisers

Drukkerij Goekint in Oostende voorlopig beschermd tegen schuldeisers

Er wordt een overnemer gezocht voor het grafische bedrijf Goekint uit Oostende. De onderneming heeft bij de rechtbank in Oostende de bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers. Die bescherming duurt 3 maand en kan verlengd worden. Bij Goekint werken ongeveer 50 mensen. Dit meldt de Krant van West-Vlaanderen.

Deckers Snoeck onder WCO

Deckers Snoeck onder WCO

Deckers Snoeck NV heeft op 24 april bij de rechtbank van Antwerpen, een aanvraag ingeleid ter bescherming tegen de leveranciers onder de WCO reglementering. Inmiddels is bij vonnis van 16 mei voor zes maand bescherming verleend.