Alles over wco

Op 29 juli laatstleden ging de Handelsrechtbank van Doornik akkoord met het continuïteitsplan van Casterman Printing. De drukkerij die door Pascal Leurquin geleid wordt, laat daarmee de procedure van de juridische reorganisatie achter zich.

De directie van Casterman Printing in Doornik heeft vorige maandag aan de vakbonden de intentie tot collectief ontslag bekendgemaakt. Een honderdtal banen is bedreigd. Als verklaring wordt verwezen naar de moeilijke economische context en de sector waar de prijzen en volumes onder druk staan.

Febelgra stelt tevreden vast dat haar lobby inzake de Wet op de continuïteit van de ondernemening (WCO) vruchten afwerpt.

Er wordt een overnemer gezocht voor het grafische bedrijf Goekint uit Oostende. De onderneming heeft bij de rechtbank in Oostende de bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers. Die bescherming duurt 3 maand en kan verlengd worden. Bij Goekint werken ongeveer 50 mensen. Dit meldt de Krant van West-Vlaanderen.

Deckers Snoeck NV heeft op 24 april bij de rechtbank van Antwerpen, een aanvraag ingeleid ter bescherming tegen de leveranciers onder de WCO reglementering. Inmiddels is bij vonnis van 16 mei voor zes maand bescherming verleend.