Daartoe besliste de Rechtbank van koophandel van Turnhout op 25 maart. Ditmaal gaat het om een zogenaamde WCO 3-procedure, vastgesteld voor een duur van drie maand. WCO 3 komt neer op een verkoop van de activa (gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming of haar activiteiten), met de bedoeling levensvatbare activiteiten te redden.