Joris Deckers meent dat de drukkerij alle kansen verdient om een rendabele productie unit te worden. "In 2013 dalen de jaarlijkse financiële lasten met meer dan 50%, waardoor onze liquiditeit aanzienlijk zal verbeteren en er opnieuw ruimte is voor de noodzakelijke investeringen."