De financiële moeilijkheden van Casterman Printing, een dochteronderneming van Evadix, leidden er toe dat de drukkerij in maart laatstleden een beroep deed op de wet betreffende de bedrijfscontinuïteit. Eind juni kregen 33 van de 90 werknemers hun vooropzeg.

Tijdens de buitengewone hoorzitting van de Handelsrechtbank van Doornik, op 22 juli, werd het reorganisatieplan door een grote meerderheid van de schuldeisers goedgekeurd. Dat plan vertegenwoordigt een schuldvordering van ongeveer 2.700.000 euro op een totaal van 4.700.000 euro (acht schuldeisers op dertig stemden tegen). Omdat de stemming meer dan de helft van de schuldeisers vertegenwoordigde, werd ze door de Handelsrechtbank bekrachtigd. Daardoor is sneller dan verwacht een einde gekomen aan de juridische reorganisatie.

Casterman Printing zet nu zijn initiatieven voort om tot een volledig gezonde en duurzame situatie te komen.

De financiële moeilijkheden van Casterman Printing, een dochteronderneming van Evadix, leidden er toe dat de drukkerij in maart laatstleden een beroep deed op de wet betreffende de bedrijfscontinuïteit. Eind juni kregen 33 van de 90 werknemers hun vooropzeg.Tijdens de buitengewone hoorzitting van de Handelsrechtbank van Doornik, op 22 juli, werd het reorganisatieplan door een grote meerderheid van de schuldeisers goedgekeurd. Dat plan vertegenwoordigt een schuldvordering van ongeveer 2.700.000 euro op een totaal van 4.700.000 euro (acht schuldeisers op dertig stemden tegen). Omdat de stemming meer dan de helft van de schuldeisers vertegenwoordigde, werd ze door de Handelsrechtbank bekrachtigd. Daardoor is sneller dan verwacht een einde gekomen aan de juridische reorganisatie.Casterman Printing zet nu zijn initiatieven voort om tot een volledig gezonde en duurzame situatie te komen.