De werkgevers binnen PC 130 willen zekerheid omtrent de vergoeding indien zij gebruik willen maken van de huidige regelgeving rond Duaal Leren (max. 540 euro per maand). De vakbonden zijn echter van mening dat de sectorale cao van 14 mei 1980 i.v.m. loonvoorwaarden moet toegepast worden waardoor de minimumlonen volgens de berekeningen van Febelgra, 4 maal hoger liggen dan die 540 euro per maand. (nvdr: tijdens twee opeenvolgende paritaire comités werd door de verschillende partijen naar een oplossing gezocht, maar er werd geen doorbraak gerealiseerd).

Febelgra vroeg advies aan een specialist in collectieve arbeidsovereenkomsten over de actuele geldigheid van Hoofdstuk IV uit de sectorale cao van 14 mei 1980, waarop de vakbonden zich beroepen voor de vergoeding voor de alternerende opleiding onder het Vlaams systeem van Duaal Leren. Het advies luidt dat Hoofdstuk IV sinds de inwerkingtreding van de regelgeving rond Duaal Leren, strijdig is met een hogere rechtsbron.

Concluderend wordt er geadviseerd om het Hoofdstuk IV te schrappen uit de Sectorale CAO. Gevolg gevend aan dit advies heeft de Raad van Bestuur van Febelgra beslist om een deel van de cao van 13 mei 1980 nl. Hoofdstuk IV op te zeggen. Dit moet de weg vrijmaken voor een succesvolle introductie van het Duaal Leren binnen de sector.

Ook in Wallonië (en Brussel) bestaat een systeem van alternerend leren (formation en alternance). Er zijn slechts weinig verschillen op te merken: in Wallonië zijn er minimumvergoedingen van 260 tot 490 euro bruto per maand en zijn er slechts twee contracterende partijen (bedrijf en leerling) tegenover drie partijen in Vlaanderen (onderwijsinstelling, bedrijf en leerling).

Voorgestelde aanpak

Febelgra stelt voor dat voor wat betreft het duaal Leren, het Vlaams Decreet en Besluit zou worden gevolgd. Voor Wallonië stelt Febelgra een gelijkschakeling in de leervergoeding voor met de Vlaamse leervergoeding, zodat alle werkgevers op eenzelfde manier behandeld zullen worden.

Tijdens de laatste twee paritaire comités van 14 juni en 20 september ll. werd door Febelgra een voorstel geformuleerd waarbij de sectorale opleidingsfondsen een sterke rol zouden kunnen spelen. Met name GRAFOC vzw heeft reeds een nota 'Duaal Leren' gepresenteerd waarbij ze zelf hun mogelijke rol binnen het traject hebben aangegeven. "Wij verwachten ook een dergelijk voorstel van Cefograf vzw, het Waalse sectorfonds," zegt Febelgra.

Bron: Febelgra, meer over dit onderwerp in de volgende Factua van Febelgra.

De werkgevers binnen PC 130 willen zekerheid omtrent de vergoeding indien zij gebruik willen maken van de huidige regelgeving rond Duaal Leren (max. 540 euro per maand). De vakbonden zijn echter van mening dat de sectorale cao van 14 mei 1980 i.v.m. loonvoorwaarden moet toegepast worden waardoor de minimumlonen volgens de berekeningen van Febelgra, 4 maal hoger liggen dan die 540 euro per maand. (nvdr: tijdens twee opeenvolgende paritaire comités werd door de verschillende partijen naar een oplossing gezocht, maar er werd geen doorbraak gerealiseerd).Febelgra vroeg advies aan een specialist in collectieve arbeidsovereenkomsten over de actuele geldigheid van Hoofdstuk IV uit de sectorale cao van 14 mei 1980, waarop de vakbonden zich beroepen voor de vergoeding voor de alternerende opleiding onder het Vlaams systeem van Duaal Leren. Het advies luidt dat Hoofdstuk IV sinds de inwerkingtreding van de regelgeving rond Duaal Leren, strijdig is met een hogere rechtsbron.Concluderend wordt er geadviseerd om het Hoofdstuk IV te schrappen uit de Sectorale CAO. Gevolg gevend aan dit advies heeft de Raad van Bestuur van Febelgra beslist om een deel van de cao van 13 mei 1980 nl. Hoofdstuk IV op te zeggen. Dit moet de weg vrijmaken voor een succesvolle introductie van het Duaal Leren binnen de sector.Ook in Wallonië (en Brussel) bestaat een systeem van alternerend leren (formation en alternance). Er zijn slechts weinig verschillen op te merken: in Wallonië zijn er minimumvergoedingen van 260 tot 490 euro bruto per maand en zijn er slechts twee contracterende partijen (bedrijf en leerling) tegenover drie partijen in Vlaanderen (onderwijsinstelling, bedrijf en leerling).Voorgestelde aanpakFebelgra stelt voor dat voor wat betreft het duaal Leren, het Vlaams Decreet en Besluit zou worden gevolgd. Voor Wallonië stelt Febelgra een gelijkschakeling in de leervergoeding voor met de Vlaamse leervergoeding, zodat alle werkgevers op eenzelfde manier behandeld zullen worden.Tijdens de laatste twee paritaire comités van 14 juni en 20 september ll. werd door Febelgra een voorstel geformuleerd waarbij de sectorale opleidingsfondsen een sterke rol zouden kunnen spelen. Met name GRAFOC vzw heeft reeds een nota 'Duaal Leren' gepresenteerd waarbij ze zelf hun mogelijke rol binnen het traject hebben aangegeven. "Wij verwachten ook een dergelijk voorstel van Cefograf vzw, het Waalse sectorfonds," zegt Febelgra.Bron: Febelgra, meer over dit onderwerp in de volgende Factua van Febelgra.