Deze koepelorganisatie, die voorlopig FTA Europa heet, zal zich bezighouden met belangrijke onderwerpen als educatie en standaardisatie en harmonisatie. Ook zal ze de belangen van de flexo-industrie behartigen in haar contacten met de Europese Commissie. De plannen voor de koepelorganisatie worden de komende maanden verder uitgewerkt.