Deze koepelorganisatie, die voorlopig FTA Europa heet, zal zich bezighouden met belangrijke onderwerpen als educatie en standaardisatie en harmonisatie. Ook zal ze de belangen van de flexo-industrie behartigen in haar contacten met de Europese Commissie. De plannen voor de koepelorganisatie worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Deze koepelorganisatie, die voorlopig FTA Europa heet, zal zich bezighouden met belangrijke onderwerpen als educatie en standaardisatie en harmonisatie. Ook zal ze de belangen van de flexo-industrie behartigen in haar contacten met de Europese Commissie. De plannen voor de koepelorganisatie worden de komende maanden verder uitgewerkt.