De toeslag zal worden gehandhaafd tot de huidige grondstofvolatiliteit afneemt.

Flint: De geleidelijke verslechtering van de wereldwijde economische situatie als gevolg van de huidige pandemie van het coronavirus (COVID-19) legt een onhoudbare druk op de toeleveringsketen voor verpakkingsinkten en -coatings. Het aanbod in een aantal grondstoffencategorieën, met name oplosmiddelen, wordt steeds krapper en de kosten stijgen snel naarmate de markt beperkter wordt. Bovendien leiden vrachtbeperkingen tot hogere kosten voor alle manieren van transport.

Flint Group is getuige van een toenemend aantal afwezigen en zieken in al haar locaties en door verstoringen in de toeleveringsketens is standaardisatie van de productielijnen noodzakelijk geworden; in sommige gevallen moeten klanten mogelijk alternatieve producten accepteren om de continuïteit van de levering te waarborgen.

Deze productie gaat echter gepaard met aanzienlijke kosten, die we tot nu toe alleen hebben gedragen. We blijven optimistisch dat deze toeslag een tijdelijke maatregel is - we blijven de situatie nauwlettend volgen en zullen regelmatig in contact blijven met onze klanten om verdere ontwikkelingen te bespreken

De toeslag zal worden gehandhaafd tot de huidige grondstofvolatiliteit afneemt.Flint: De geleidelijke verslechtering van de wereldwijde economische situatie als gevolg van de huidige pandemie van het coronavirus (COVID-19) legt een onhoudbare druk op de toeleveringsketen voor verpakkingsinkten en -coatings. Het aanbod in een aantal grondstoffencategorieën, met name oplosmiddelen, wordt steeds krapper en de kosten stijgen snel naarmate de markt beperkter wordt. Bovendien leiden vrachtbeperkingen tot hogere kosten voor alle manieren van transport.Flint Group is getuige van een toenemend aantal afwezigen en zieken in al haar locaties en door verstoringen in de toeleveringsketens is standaardisatie van de productielijnen noodzakelijk geworden; in sommige gevallen moeten klanten mogelijk alternatieve producten accepteren om de continuïteit van de levering te waarborgen.Deze productie gaat echter gepaard met aanzienlijke kosten, die we tot nu toe alleen hebben gedragen. We blijven optimistisch dat deze toeslag een tijdelijke maatregel is - we blijven de situatie nauwlettend volgen en zullen regelmatig in contact blijven met onze klanten om verdere ontwikkelingen te bespreken