"Markten over de hele wereld kampen met extreme inflatiedruk en de verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens", stelt Flint Group in een persbericht. De groep heeft naar eigen zeggen "voortdurend te maken met buitengewone kostenstijgingen voor grondstoffen, verpakkingen en vracht, die nu worden verergerd door extra inflatiedruk in een verscheidenheid aan andere overheadkosten, met name arbeidskosten."

Meedogenloze kosteninflatie

"Bij Flint Group zijn we gewend om met succes macro-economische uitdagingen aan te gaan, maar we betreden nu een nieuwe omgeving van meedogenloze kosteninflatie van een omvang die we in decennia niet hebben gezien", zegt Steve Dryden, de CEO van Flint Group.

"We moeten de inflatoire kostenstijgingen terugverdienen door voorraden grondstoffen op te bouwen, alternatieve grondstoffen in te kopen en in ons personeelsbestand te investeren; we blijven de leveringszekerheid onderschrijven", stelt de CEO.

Inflatiekosten terugverdienen

Flint Group zal vanaf 1 januari 2023 een algemene prijsverhoging doorvoeren om de inflatiekosten terug te verdienen, voornamelijk gerelateerd aan arbeid. "Stijgingen van de grondstof-, verpakkings-, vracht- en energiekosten uit de bevoorradingsbasis van het bedrijf zullen worden teruggewonnen via bestaande prijsaanpassingsmechanismen", stelt het bedrijf. "Stijgingen van de energiekosten van Flint Group zullen worden opgevangen door middel van een energietoeslagmechanisme dat zal worden aangepast aan de marktontwikkelingen - een procedure die al van kracht is binnen sommige bedrijfsonderdelen."

"Markten over de hele wereld kampen met extreme inflatiedruk en de verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens", stelt Flint Group in een persbericht. De groep heeft naar eigen zeggen "voortdurend te maken met buitengewone kostenstijgingen voor grondstoffen, verpakkingen en vracht, die nu worden verergerd door extra inflatiedruk in een verscheidenheid aan andere overheadkosten, met name arbeidskosten.""Bij Flint Group zijn we gewend om met succes macro-economische uitdagingen aan te gaan, maar we betreden nu een nieuwe omgeving van meedogenloze kosteninflatie van een omvang die we in decennia niet hebben gezien", zegt Steve Dryden, de CEO van Flint Group."We moeten de inflatoire kostenstijgingen terugverdienen door voorraden grondstoffen op te bouwen, alternatieve grondstoffen in te kopen en in ons personeelsbestand te investeren; we blijven de leveringszekerheid onderschrijven", stelt de CEO.Flint Group zal vanaf 1 januari 2023 een algemene prijsverhoging doorvoeren om de inflatiekosten terug te verdienen, voornamelijk gerelateerd aan arbeid. "Stijgingen van de grondstof-, verpakkings-, vracht- en energiekosten uit de bevoorradingsbasis van het bedrijf zullen worden teruggewonnen via bestaande prijsaanpassingsmechanismen", stelt het bedrijf. "Stijgingen van de energiekosten van Flint Group zullen worden opgevangen door middel van een energietoeslagmechanisme dat zal worden aangepast aan de marktontwikkelingen - een procedure die al van kracht is binnen sommige bedrijfsonderdelen."