In Broadstairs, in het Verenigd Koninkrijk, produceert 'Specialty Ink Systems' (FSIS), de bekroonde productievestiging van Fujifilm, hoogwaardige inkten voor uiteenlopende toepassingen. De inkten Uvijet (inkjetinkten voor de UV-grootformaatdruk) en Sericol (zeefdruk- en fleo-inkten) worden er bijvoorbeeld vervaardigd.

Na verscheidene tests heeft Fujifilm vorige zomer de nieuwe gebrevetteerde technologie 'Ambimization' van Terrafend ingevoerd in zijn afdeling analoge inkten van Broadstairs. Met die technologie worden de inktbekkens voor UV-inkten, inkten op waterbasis en solventinkten gereinigd. Daarnaast heeft Fujifilm ook de Proteus-wasmachine van dezelfde fabrikant geïnstalleerd. Terrafend is een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame schoonmaakoplossingen die de kringloopeconomie bevorderen. De nieuwe machines vervangen de oude schoonmaakuitrusting die van chemische solventen gebruik maakten. Gary Burgess, die de productie en de permanente verbetering bij Fujifilm Specialty Ink System onder zich heeft, onderstreept: "We hebben maatregelen genomen om het afval en het energieverbruik die met de schoonmaak van onze inktbekkens gepaard gingen, te verminderen. Dat procedé heeft ons in staat gesteld om de uitstoot van VOC's te beperken en om het grootste risico op de site (brand, n.v.d.r.) te elimineren."

Schoonmaakoplossing op basis van water

De nieuwe technologie combineert chemische en mechanische elementen om schoonmaakopdrachten op een duurzame manier aan te pakken. Het gaat om schoonmaakvloeistoffen op basis van water die niet kunnen ontbranden, en niet kankerverwekkend of toxisch zijn. Ze werken bij omgevingstemperatuur en kunnen verscheidene keren gebruikt worden voor ze opgebruikt zijn. Op die manier verminderen ze de professionele risico's, het energieverbruik en de uitstoot van vluchtige organische componenten (VOC's).

Volgens Fujifilm reinigt de Proteus-machine de bekkens in een recordtijd met een Ambimization-vloeistof op basis van water. Daardoor verminderen de kosten, wordt energie bespaard, worden de VOC-emissies teruggedrongen en wordt een veiligere arbeidsomgeving in het leven geroepen.

91 procent minder VOC's

Met de Ambimization-technologie vermindert Fujifilm de hoeveelheid solventresten die op de site van Broadstairs ontstaan en versterkt zo zijn engagement voor het milieu. Het vorige procedé om de mengbekkens van Fujifilm schoon te maken, bestond erin om solventen op de wanden te verstuiven met een druk van meer dan 70 bar. Dit om de inktresten te verwijderen en de oppervlakken te reinigen. Die methode vergde ongeveer 72.000 liter chemische solventen per jaar en genereerde ongeveer 22.000 liter solventresten.

Na de schoonmaak werd het gebruikte solvent, dat met inkt verzadigd was, in een opslagtank van 24.000 liter op de site van Broadstairs gepompt. Zodra de tank vol was, werd die leeggemaakt door een gespecialiseerde onderaannemer en werden de solventresten met een tankwagen weggevoerd naar een bedrijf dat chemische producten recycleert. In dat bedrijf werden de resten door distillatie van elkaar gescheiden zodat 75 procent van het solventvolume naar Fujifilm teruggebracht kon worden om opnieuw gebruikt te worden. De efficiëntie van die methode was echter beperkt - tijdens het recyclageproces ging 25 procent van het materiaal verloren.

De Proteus-machine en de Ambimization-producten maakten het mogelijk om in één jaar de VOC-emissies met 91 procent terug te dringen in vergelijking met de schoonmaak met solventen. De nieuwe methode houdt niet alleen voordelen voor het milieu in, maar is ook veiliger en aangenamer voor de medewerkers op de site.

Minder brandgevaar en een lager energieverbruik

Omdat de schoonmaakvloeistoffen op basis van water niet kunnen ontbranden, elimineren ze ook het brandgevaar op de site van Broadstairs. "Met de traditionele schoonmaakmethode vormde het solvent wegens de hoge druk bij elke schoonmaak fijne deeltjes die zich in de lucht verspreidden. Daardoor ontstond een explosieve atmosfeer (ATEX). Ondanks de installatie van ATEX-uitrustingen en de maatregelen die het personeel nam om het brandgevaar te verminderen, bleef de dreiging bestaan", legt Fujifilm uit. De invoering van de Proteus-machine maakt het mogelijk om komaf te maken met de uitrustingen die een ATEX-klasse hadden. De Proteus-machine moet het ook mogelijk maken om het energieverbruik voor de schoonmaak van de bekkens met 110.000 kWh per jaar te doen dalen.

In Broadstairs, in het Verenigd Koninkrijk, produceert 'Specialty Ink Systems' (FSIS), de bekroonde productievestiging van Fujifilm, hoogwaardige inkten voor uiteenlopende toepassingen. De inkten Uvijet (inkjetinkten voor de UV-grootformaatdruk) en Sericol (zeefdruk- en fleo-inkten) worden er bijvoorbeeld vervaardigd.Na verscheidene tests heeft Fujifilm vorige zomer de nieuwe gebrevetteerde technologie 'Ambimization' van Terrafend ingevoerd in zijn afdeling analoge inkten van Broadstairs. Met die technologie worden de inktbekkens voor UV-inkten, inkten op waterbasis en solventinkten gereinigd. Daarnaast heeft Fujifilm ook de Proteus-wasmachine van dezelfde fabrikant geïnstalleerd. Terrafend is een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame schoonmaakoplossingen die de kringloopeconomie bevorderen. De nieuwe machines vervangen de oude schoonmaakuitrusting die van chemische solventen gebruik maakten. Gary Burgess, die de productie en de permanente verbetering bij Fujifilm Specialty Ink System onder zich heeft, onderstreept: "We hebben maatregelen genomen om het afval en het energieverbruik die met de schoonmaak van onze inktbekkens gepaard gingen, te verminderen. Dat procedé heeft ons in staat gesteld om de uitstoot van VOC's te beperken en om het grootste risico op de site (brand, n.v.d.r.) te elimineren."De nieuwe technologie combineert chemische en mechanische elementen om schoonmaakopdrachten op een duurzame manier aan te pakken. Het gaat om schoonmaakvloeistoffen op basis van water die niet kunnen ontbranden, en niet kankerverwekkend of toxisch zijn. Ze werken bij omgevingstemperatuur en kunnen verscheidene keren gebruikt worden voor ze opgebruikt zijn. Op die manier verminderen ze de professionele risico's, het energieverbruik en de uitstoot van vluchtige organische componenten (VOC's).Volgens Fujifilm reinigt de Proteus-machine de bekkens in een recordtijd met een Ambimization-vloeistof op basis van water. Daardoor verminderen de kosten, wordt energie bespaard, worden de VOC-emissies teruggedrongen en wordt een veiligere arbeidsomgeving in het leven geroepen.Met de Ambimization-technologie vermindert Fujifilm de hoeveelheid solventresten die op de site van Broadstairs ontstaan en versterkt zo zijn engagement voor het milieu. Het vorige procedé om de mengbekkens van Fujifilm schoon te maken, bestond erin om solventen op de wanden te verstuiven met een druk van meer dan 70 bar. Dit om de inktresten te verwijderen en de oppervlakken te reinigen. Die methode vergde ongeveer 72.000 liter chemische solventen per jaar en genereerde ongeveer 22.000 liter solventresten.Na de schoonmaak werd het gebruikte solvent, dat met inkt verzadigd was, in een opslagtank van 24.000 liter op de site van Broadstairs gepompt. Zodra de tank vol was, werd die leeggemaakt door een gespecialiseerde onderaannemer en werden de solventresten met een tankwagen weggevoerd naar een bedrijf dat chemische producten recycleert. In dat bedrijf werden de resten door distillatie van elkaar gescheiden zodat 75 procent van het solventvolume naar Fujifilm teruggebracht kon worden om opnieuw gebruikt te worden. De efficiëntie van die methode was echter beperkt - tijdens het recyclageproces ging 25 procent van het materiaal verloren.De Proteus-machine en de Ambimization-producten maakten het mogelijk om in één jaar de VOC-emissies met 91 procent terug te dringen in vergelijking met de schoonmaak met solventen. De nieuwe methode houdt niet alleen voordelen voor het milieu in, maar is ook veiliger en aangenamer voor de medewerkers op de site.Omdat de schoonmaakvloeistoffen op basis van water niet kunnen ontbranden, elimineren ze ook het brandgevaar op de site van Broadstairs. "Met de traditionele schoonmaakmethode vormde het solvent wegens de hoge druk bij elke schoonmaak fijne deeltjes die zich in de lucht verspreidden. Daardoor ontstond een explosieve atmosfeer (ATEX). Ondanks de installatie van ATEX-uitrustingen en de maatregelen die het personeel nam om het brandgevaar te verminderen, bleef de dreiging bestaan", legt Fujifilm uit. De invoering van de Proteus-machine maakt het mogelijk om komaf te maken met de uitrustingen die een ATEX-klasse hadden. De Proteus-machine moet het ook mogelijk maken om het energieverbruik voor de schoonmaak van de bekkens met 110.000 kWh per jaar te doen dalen.