In 2011 boekte Evadix een omzet van 33,5 miljoen euro, dat is een stijging met 10,5%. Volgens de groep is die stijging hoofdzakelijk te danken aan de grote inspanningen die Casterman Printing op het vlak van verkoop en productiviteit geleverd heeft, en aan de ontwikkeling van de activiteiten in Roemenië. Ook de exploitatiewinst voor afschrijvingen en provisies (EBITDA) is met 10% gestegen tot 2,3 miljoen euro. En ondanks een zwakker eerste semester heeft Evadix over het hele boekjaar een geconsolideerde nettowinst van 753.000 € geboekt, 6% meer dan het jaar voordien.

De Roemeense dochterondernemingen (Evadix MPI, Evadix Est en Evadix Labels) dragen hoe langer hoe meer bij tot de resultaten van de groep. De omzet van Evadix MPI (drukken op film) is met 8% toegenomen tot 4 miljoen euro, het nettoresultaat blijft echter nog licht negatief (- 65.000 €). Bij Evadix Labels werd 2 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe productiehal en in de ingebruikneming van een extrusielijn voor polyethyleenfilm, een investering waarvan Evadix veel verwacht.

In België kan Casterman Printing (dat bijna 65% van de geconsolideerde omzet vertegenwoordigt) een gestegen omzet voorleggen (21,8 miljoen euro, + 11%), maar is de rendabiliteit gedaald (een nettoresultaat van 586.000 €, - 13%). De omzet van Evadix DMS, de dochteronderneming die op het vlak van de direct marketing actief is, blijft stabiel op 2,8 miljoen euro.

Evadix merkt echter op dat de nog altijd moeilijke omstandigheden op de markt het onmogelijk maken om betrouwbare prognoses op middellange en lange termijn te maken.

In 2011 boekte Evadix een omzet van 33,5 miljoen euro, dat is een stijging met 10,5%. Volgens de groep is die stijging hoofdzakelijk te danken aan de grote inspanningen die Casterman Printing op het vlak van verkoop en productiviteit geleverd heeft, en aan de ontwikkeling van de activiteiten in Roemenië. Ook de exploitatiewinst voor afschrijvingen en provisies (EBITDA) is met 10% gestegen tot 2,3 miljoen euro. En ondanks een zwakker eerste semester heeft Evadix over het hele boekjaar een geconsolideerde nettowinst van 753.000 € geboekt, 6% meer dan het jaar voordien. De Roemeense dochterondernemingen (Evadix MPI, Evadix Est en Evadix Labels) dragen hoe langer hoe meer bij tot de resultaten van de groep. De omzet van Evadix MPI (drukken op film) is met 8% toegenomen tot 4 miljoen euro, het nettoresultaat blijft echter nog licht negatief (- 65.000 €). Bij Evadix Labels werd 2 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe productiehal en in de ingebruikneming van een extrusielijn voor polyethyleenfilm, een investering waarvan Evadix veel verwacht. In België kan Casterman Printing (dat bijna 65% van de geconsolideerde omzet vertegenwoordigt) een gestegen omzet voorleggen (21,8 miljoen euro, + 11%), maar is de rendabiliteit gedaald (een nettoresultaat van 586.000 €, - 13%). De omzet van Evadix DMS, de dochteronderneming die op het vlak van de direct marketing actief is, blijft stabiel op 2,8 miljoen euro. Evadix merkt echter op dat de nog altijd moeilijke omstandigheden op de markt het onmogelijk maken om betrouwbare prognoses op middellange en lange termijn te maken.