inDUfed staat voor de federatie van de duurzame industrieën. Deze samenwerking zal er naar streven om de kwaliteit van de dienstverlening aan de bedrijven van de 3 sectoren in stand te houden en te versterken.

Uit het persbericht:

Het is geen geheim dat de traditionele industriële sectoren worden geconfronteerd met belangrijke uitdagingen. De middelen van de betrokken sectorale federaties staan onder druk en het moment is dus gekomen om het 'business model' en de werking van de beroepsverenigingen te herzien met als doel: zich blijven inzetten om een kwaliteitsservice te verschaffen aan de bedrijven in een wereld in volle omwenteling.

De oefening is niet nieuw, de formule des te meer. De nieuwe vzw inDUfed zal functioneren als dienstenplatform en zal op termijn het personeel van de drie federaties integreren. Dit platform zal diensten verstrekken aan de drie beroepsfederaties en hun bedrijven. De leden-federaties (VGI, FETRA en COBELPA) blijven wettelijk bestaan en behouden hun volledige autonomie op gebied van acties en beslissingen.

De standpunten, die gezamenlijk worden verdedigd door inDUfed zullen door de drie federaties worden goedgekeurd; besluiten over sectoreigen materie daarentegen zullen door elk afzonderlijk worden beslist.

De nieuwe vzw zal voornamelijk worden gefinancierd door de drie aangesloten federaties, die elk hun eigen bijdragesysteem behouden.

De nieuwe vzw zal worden beheerd door een raad van bestuur waarin de voorzitters zetelen van de aangesloten federaties.

"De officiële oprichting van de vzw inDUfed is een belangrijke en beslissende stap die de betrokken sectorfederaties moet toelaten om zich doeltreffend te focussen op hun eerste missie, namelijk het leveren van diensten aan industriële bedrijven", verduidelijkt Olivier Douxchamps, voorzitter van inDUfed en plant manager van Knauf Insulation. "Om de oprichting van inDUfed tot een goed einde te brengen, heeft de raad van bestuur de dagelijkse leiding van de vzw toevertrouwd aan Firmin François, huidig algemeen directeur van Cobelpa en sedert lange tijd actief in de werkgeverskringen van ons land" aldus Olivier Douxchamps.

"De nieuwe vzw stelt zich tot doel de werking van de industriële federaties, haar leden, te herschrijven en te moderniseren door flexibiliteit, efficiëntie en prestaties te combineren ten dienste van de bedrijven. Op termijn zouden andere industriële federaties zich kunnen aansluiten bij de nieuwe vzw" besluit hij.

inDUfed staat voor de federatie van de duurzame industrieën. Deze samenwerking zal er naar streven om de kwaliteit van de dienstverlening aan de bedrijven van de 3 sectoren in stand te houden en te versterken. Uit het persbericht: Het is geen geheim dat de traditionele industriële sectoren worden geconfronteerd met belangrijke uitdagingen. De middelen van de betrokken sectorale federaties staan onder druk en het moment is dus gekomen om het 'business model' en de werking van de beroepsverenigingen te herzien met als doel: zich blijven inzetten om een kwaliteitsservice te verschaffen aan de bedrijven in een wereld in volle omwenteling. De oefening is niet nieuw, de formule des te meer. De nieuwe vzw inDUfed zal functioneren als dienstenplatform en zal op termijn het personeel van de drie federaties integreren. Dit platform zal diensten verstrekken aan de drie beroepsfederaties en hun bedrijven. De leden-federaties (VGI, FETRA en COBELPA) blijven wettelijk bestaan en behouden hun volledige autonomie op gebied van acties en beslissingen. De standpunten, die gezamenlijk worden verdedigd door inDUfed zullen door de drie federaties worden goedgekeurd; besluiten over sectoreigen materie daarentegen zullen door elk afzonderlijk worden beslist. De nieuwe vzw zal voornamelijk worden gefinancierd door de drie aangesloten federaties, die elk hun eigen bijdragesysteem behouden. De nieuwe vzw zal worden beheerd door een raad van bestuur waarin de voorzitters zetelen van de aangesloten federaties."De officiële oprichting van de vzw inDUfed is een belangrijke en beslissende stap die de betrokken sectorfederaties moet toelaten om zich doeltreffend te focussen op hun eerste missie, namelijk het leveren van diensten aan industriële bedrijven", verduidelijkt Olivier Douxchamps, voorzitter van inDUfed en plant manager van Knauf Insulation. "Om de oprichting van inDUfed tot een goed einde te brengen, heeft de raad van bestuur de dagelijkse leiding van de vzw toevertrouwd aan Firmin François, huidig algemeen directeur van Cobelpa en sedert lange tijd actief in de werkgeverskringen van ons land" aldus Olivier Douxchamps. "De nieuwe vzw stelt zich tot doel de werking van de industriële federaties, haar leden, te herschrijven en te moderniseren door flexibiliteit, efficiëntie en prestaties te combineren ten dienste van de bedrijven. Op termijn zouden andere industriële federaties zich kunnen aansluiten bij de nieuwe vzw" besluit hij.