De Nationale Bank concludeert dat de omzetdaling in maart neerkomt "op een heel beperkte verbetering met 1 procentpunt ten opzichte van de enquête van februari, maar wel al 8 procentpunt beter in vergelijking met de enquête van november." Voor de grafische branche (ingedeeld in de industriecategorie 'Houtindustrie, papier en papierwaren, drukkerijen') betekent de huidige stand echter een verslechtering van 2 procentpunt vergeleken met de -14 procent in november.

Volgens de laatste enquête gaat de Belgische industrie er nu van uit dat voor het volledige jaar 2021 de omzet 8 procent lager zal liggen dan in een situatie waarin er geen coronacrisis zou zijn geweest. De grafische sector voorziet een 13 procent lagere omzet. Voor 2022 bedraagt het verwachte verlies voor de industrie als geheel nog 4 procent, maar grafische bedrijven zijn opnieuw somberder en houden rekening met een verlies van 7 procent. De verwachtingen zijn daarmee sinds februari iets verslechterd.

Volgens de NBB is het aandeel bedrijven met liquiditeitsproblemen is relatief stabiel gebleven op 32 procent. In de grafische ligt dat aandeel op 40 procent (in februari was dat 28 procent). De belangrijkste redenen voor de liquiditeitsproblemen zijn omzetverlies (16 procent) en betalingsachterstand van klanten (11 procent); in de grafische sector respectievelijk 27 procent en 13 procent.

De NBB wijst er op dat de enquête in de week van 16 maart werd afgenomen, dus nog vóór het uitstel van de geplande versoepelingen "en meer algemeen weerspiegelen de resultaten wellicht nog niet de grotere kans op verdere beperkende [corona]maatregelen".

De Nationale Bank concludeert dat de omzetdaling in maart neerkomt "op een heel beperkte verbetering met 1 procentpunt ten opzichte van de enquête van februari, maar wel al 8 procentpunt beter in vergelijking met de enquête van november." Voor de grafische branche (ingedeeld in de industriecategorie 'Houtindustrie, papier en papierwaren, drukkerijen') betekent de huidige stand echter een verslechtering van 2 procentpunt vergeleken met de -14 procent in november.Volgens de laatste enquête gaat de Belgische industrie er nu van uit dat voor het volledige jaar 2021 de omzet 8 procent lager zal liggen dan in een situatie waarin er geen coronacrisis zou zijn geweest. De grafische sector voorziet een 13 procent lagere omzet. Voor 2022 bedraagt het verwachte verlies voor de industrie als geheel nog 4 procent, maar grafische bedrijven zijn opnieuw somberder en houden rekening met een verlies van 7 procent. De verwachtingen zijn daarmee sinds februari iets verslechterd.Volgens de NBB is het aandeel bedrijven met liquiditeitsproblemen is relatief stabiel gebleven op 32 procent. In de grafische ligt dat aandeel op 40 procent (in februari was dat 28 procent). De belangrijkste redenen voor de liquiditeitsproblemen zijn omzetverlies (16 procent) en betalingsachterstand van klanten (11 procent); in de grafische sector respectievelijk 27 procent en 13 procent.De NBB wijst er op dat de enquête in de week van 16 maart werd afgenomen, dus nog vóór het uitstel van de geplande versoepelingen "en meer algemeen weerspiegelen de resultaten wellicht nog niet de grotere kans op verdere beperkende [corona]maatregelen".